Document inviterer til lansering av Halvor Foslis nye bok «Mot nasjonalt sammenbrudd. Norge i masseinnvandringens tid» fredag 13. desember kl. 18.00

Lesermøtet vil ta form som samtale mellom Halvor Fosli og Documents forlagsredaktør Christian Skaug. Det vil bli spørsmålsrunde til slutt.

Hele redaksjonen vil være tilstede og det blir hyggelig samvær med leserne etter møtet. Boken til Halvor Fosli vil bli å få kjøpt til spesialpris og han signerer naturligvis verket for de som ønsker det.

Christian Skaug skrev om  «Mot nasjonalt sammenbrudd. Norge i masseinnvandringens tid» før den gikk i trykken:

Forfatteren satte i 2015 tonen med boken «Fremmed i eget land. Samtaler med den tause majoritet», hvor han intervjuet folk i Groruddalen i Oslo – området som mer enn noe annet i Norge er blitt omgjort til det ugjenkjennelige på grunn av den demografiske og kulturelle revolusjonen. De som tror at befolkningsutskiftningen er en konspirasjonsteori, bor ikke her, hvor man klarere enn noe annet sted i vårt land kan se skriften på veggen.

Det at innfødte nordmenn forlater Groruddalen og andre av sine opprinnelige områder, handler mye om islam. Nye folkegrupper fra muslimske land danner enklaver med lav yrkesdeltagelse, høyt trygdeforbruk, høy kriminalitet, islamsk ekstremisme, klansamfunn og en kultur der egne og andres kvinner er lite verdt – for ikke å snakke om jøder, homofile og islamkritikere.

Også «Mot nasjonalt sammenbrudd» begynte med intervjuer, denne gang med offentlige tjenestepersoner som aller klarest ser hvor Norge er på vei, men samtidig er mest forhindret fra å tale åpent ut om saken på grunn av taushetsplikt. Det de har å fortelle anonymt, bør ikke desto mindre være en vekker for alle ansvarlige samfunnsborgere.

Etter migrasjonsbølgen i 2015 vokste boken imidlertid til noe mye større enn en ren samtalebok. Den er blitt et unikt konservativt forsvar for den norske nasjonalstaten, der forfatteren har lagt ned et voldsomt arbeid for å dokumentere og presentere samlet ikke bare de revolusjonerende forandringene, som nyhetsstrømmens raskt glemte drypp ikke gir oversikt over, men også den mest relevante litteraturen og debatten om avviklingen av Norge.

Boken bygger på en nesten utrolig mengde research, det være seg samtaler, reiser, nyhetssaker, bøker og diskusjoner i sosiale medier, men er likevel blitt en høyst personlig betraktning der en inderlig Fosli gjør det han kan for å anspore de feige, de sovende og de nonchalante til ikke å ignorere den eksistensielle trusselen mot nasjonalstaten. Vi snakker her om et livsviktig mentalt forsvar.

Møt Halvor Fosli og Documents redaksjon på Majorstua Seniorsenter fredag 13. desember kl.18.00. Adressen er Slemdalsveien 3A, 0369 Oslo.

Kjøp billetter til møtet på forlagssiden vår (det vil også være mulig å betale med Vipps eller kontanter ved inngangen).

Vi jule-gleder oss!