Nytt

Regjeringen i Tsjekkia har lagt frem forslag til en ny lov som vil gi folk adgang til å skyte terrorister med sine private våpen, opplyser NTB – i en av disse NTB-meldingene som nesten ingen redaksjoner i Norge finner det hensiktsmessig å gjengi.

milan-chovanec
Milan Chovanec, foto: Wikimedia Commons
 

Tsjekkias sosialdemokratiske innenriksminister Milan Chovanec begrunner forslaget med at borgerne bør ha rett til å forhindre at terrorister gjør skade i de tilfeller hvor myndighetenes sikkerhetsapparat har begrensede muligheter til å gripe raskt og effektivt inn, skriver Frankfurter Allgemeine.

Våpenbruk kan derfor tillates i selvforsvar, samt til forsvar av medborgere og den offentlige sikkerheten. En videre lov skal klargjøre i detalj under hvilke forutsetninger og betingelser våpenbruken er tillatt.

Forslaget vil kreve tre femtedels flertall i parlamentet for å bli vedtatt, noe som ikke er mulig uten at deler av opposisjonen stemmer for det. Innenriksdepartementet presiserer at forslaget ikke innebærer noen generell rett til å bære våpen som i USA, ei heller vil det skje noen liberalisering i adgangen til våpenlisens.

Av de omlag 10,5 millioner tsjekkerne er det 300.000 som har våpenlisens. Av de 800.000 registrerte våpnene er 360.000 halvautomatiske geværer, pistoler eller revolvere. De nye reglene skal kun gjelde tsjekkiske borgere, og ikke EU-borgere.

En så aktiv holdning til terrorberedskapen har knapt sin like utenfor Israel, hvor behovet er uendelig mye større. Tsjekkia er på den ene siden føre var, all den tid terrortrusselen mot landet så langt må sies å være lav. På den andre siden handler forslaget også om innenrikspolitikk: De etablerte partiene vil gjerne holde populistene fra makten.

 

Frankfurter Allgemeine – Sunnmørsposten (NTB)