Sitat

Ubegrenset toleranse vil uunngåelig føre til at toleransen forsvinner. Hvis vi lar den ubegrensede toleransen omfatte også dem som er intolerante, og hvis vi ikke er rede til å forsvare et tolerant samfunn mot de intolerantes stormangrep, så vil de tolerante bli tilintetgjort, og toleransen med dem. Med dette mener jeg ikke å si at vi for eksempel alltid bør undertrykke ytringer av intolerante filosofier. Så lenge vi kan motvirke dem med rasjonelle argumenter og holde dem i sjakk i den offentlige opinionen, vil undertrykkelse helt sikkert være svært uklokt. Men vi bør gjøre krav på retten også til å undertrykke dem, for det kan godt hende at de ikke er rede til å møte oss på de rasjonelle argumentenes arena, men snarere begynner å stemple ethvert argument. Kanskje vil de forby sine tilhengere å lytte til noe så villedende som rasjonelle argumenter, og lære dem å besvare argumenter ved å bruke nevene. I toleransens navn bør vi derfor gjøre krav på retten til ikke å tolerere de intolerante.

Karl Popper (1902–1994) Det åpne samfunn og dets fiender (1945)

Les også

-
-
-
-