Nassim Taleb, forfatteren av bestselgeren «Black Swan», har et betenkelig kapittel i sin nyeste bok «Skin in The Game» kalt «Det mest intolerante vinner: Små minoriteters diktatur.» Det forklarer et bekymringsverdig fenomen vi ser i Vesten i dag.

Konseptet er enkelt: hvis du plasserer en tolerant person sammen med en svært motivert intolerant person, så vil den tolerante hovedsakelig gå med på kravene til den intolerante for å beholde fred og ro.

Denne adferden eskalerer, så selv om du kun har én intolerant person i rommet – og 99 tolerante, så vil de gå med på kravene så lenge de ikke overskrider deres egne grenser for intoleranse.

Taleb bruker halal som et eksempel. Avhengig av hvilket vestlig land du lever i, er mesteparten av kjøttet du spiser halal. Grunnen er enkel: de fleste ikke-muslimer bryr seg ikke om hvorvidt kjøttet de skal spise er slaktet og velsignet etter regler for halal, mens muslimer ikke kan tolerere å spise ikke-halal mat. Det er enklere og billigere for kjøttprodusentene med ett produkt, når toleransen likevel tillater det.

Det samme fenomenet finner vi også i politikk, hvor det nesten ikke er sammenheng mellom hva majoriteten av velgerne ønsker, og hvilken politikk som faktisk blir gjennomført.

Grunnen er at det ikke er majoriteten som vinner valget, men små minoriteter som kan forskyve balansen i forskjellige retninger. Politikerne vet dette, og kjøpslår med disse minoritetene og pressgruppene, siden majoriteten godtar dette og like herlig stemmer på dem.

Et nylig eksempel fra USA er Obamacare. Det republikanske partiet har i åtte år annonsert at deres primære mål er å bli kvitt Obamacare. Majoriteten av deres velgere ønsker å bli kvitt Obamacare. Det er et erklært mål fra partiet å bli kvitt Obamacare, og de politiske representantene er valgt for å avvise Obamacare. Nå som de har flertall i både Senatet og Kongressen, så er naturligvis Obamacare nå historie ? Så feil kan man ta.

I Europa har vi et tilsvarende eksempel. I følge en undersøkelse fra Chatham House (lenke), ønsker de fleste europeere å stoppe all immigrasjon fra muslimske land. Et snitt på 55% i hele Europa, og 65% i Belgia og Østerrike. Kun en liten minoritet ønsker åpne grenser, men likevel er det nettopp de og ikke majoriteten, som bestemmer EUs politikk på dette feltet. Ikke rart demokratiet er i krise.

Et annet relevant eksempel er media, som er preget av små, men iherdige grupper med venstrevridde journalister, som fullstendig dominerer mediebildet, og som fullstendig overdøver kritikerne – som igjen har mest til felles med majoriteten.

I ett sjeldent tilfelle hadde vi anledning til å se dette live. I begravelsen til Margaret Thatcher kom hundretusenvis av mennesker for å si farvel til sin populære tidligere statsminister. Hun hadde reddet dem fra sosialismen. Pressen hadde lenge gjort sitt beste for å skjule hennes popularitet. Noen håndfuller med demonstranter fra venstresiden kom også for å lage kvalm og oppstyr. Plutselig begynte folkemengden å applaudere henne for å overdøve den intolerante minoriteten. Applausen spredde seg gjennom hele folkemengden, og stoppet ikke før opptoget med kisten hennes hadde passert. Ironisk nok var det helt stille i media om dette utbruddet av popularitet for Thatcher.

Dette er unntaket. I Europa i dag lider den stille majoritet under erkjennelsen av at deres frihet og hjemland forsvinner bit for bit foran øynene deres.

Heldigvis er det noen grupper som gir den tolerante majoriteten en stemme mot intoleransen. Internett har gitt alternative stemmer mulighet til å utfordre det falske bildet som venstresiden bruker via media for å villede folket. Aktivistgrupper dannes for å bekjempe intoleransen. En av disse er Generasjon Identitet, som jobber for å stoppe masseinvandringen til Europa. Gruppen ble kjent i media sist sommer, da de ved hjelp av utradisjonell aktivisme forsøkte å stoppe menneskesmugling utenfor kysten av Libya.

Aksjonen fra Generasjon Identitet viser at forsvarere av majoriteten ikke trenger å være mange. En ulv kan terrorisere en flokk sauer, men det behøves kun én sauehund for å beskytte dem fra ulven. Det er ikke mye som skal til for å stoppe eller reversere tyranniet fra den intolerante minoriteten. En mer demokratisk rettet, klarsynt og godt motivert minoritet kan utmerket godt lykkes.

 

Du kan lese mer om Generasjon Identitet på vår engelske nettside (lenke).

 

Dette innlegget ble først publisert på engelsk på min blog, medium.com (lenke).

 

 

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre. 

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!