Innenriks

Forfatteren John Irving er intervjuet i Aftenposten av Mala Wang-Naveen. Irving mener at toleransen ikke må brukes til å tolerere det intolerante. Europa må ta vare på sine verdier. Han er spesielt optatt av at seksuelle minoriteter ikke skal trues av intolerante krefter. Frigjorte og liberale kvinner skal også kunne bevege seg fritt uten å trues av intoleranse, mener Irving. Samtidig støtter han Angela Merkels åpning av de tyske grensene. Det faktum at såkalte flyktninger trakasserte mange kvinner i Tyskland på nyttårsaften skal ikke føre til stengte grenser. Syrere det er synd på kan ikke stenges ute på grunn av noen intolerante flyktninger som angriper tyske kvinner. Slik tenker en forfatter fra USA.

Wang-Naveen stiller aldri spørsmålet om hvordan regnestykket skal gå opp. Millioner av potensielle muslimske flyktninger fra blant annet Syria kan begynne å bevege seg inn i Europa og Tyskland. Vil det tolerante Europa kunne stå i mot et stadig større nærvær av islam som er mer intolerant enn det sekulære Europa? Vil mer islam vil føre til mer toleranse?

Skal europeiske kvinner rett og slett ofres på alteret til den multikulturelle drømmen?

Forfatteren som har vært åpen om sine forelskelser i menn, synes det er problematisk at viktige verdier i liberal, europeisk tankegang ikke aksepteres av endel muslimer. Deriblant retten til å gifte seg med hvem man vil uavhengig av seksuell orientering.

—-

Flyktningkrisen har ifølge Irving vist oss at en universell oppfatning av toleranse ikke finnes. Likevel støtter han den tyske kansleren Angela Merkel og hennes åpning av Tysklands grenser.

– Men vi kan ikke tolerere oppførselen vi så i Köln overfor kvinner som er vant til å være liberale og fri. Og vi kan ikke holde ute stakkars syrere på grunn av at noen er tilbakestående og intolerante overfor kvinner, sier Irving.

Aftenposten