Sitat

Vår rent sosiale intoleranse tar ikke livet av noen, og den utrydder ingen meninger, men den får folk til å skjule dem, eller avstå fra enhver aktiv innsats for å spre dem. På denne måten bibeholdes en tingenes tilstand som gir mange sjelefred. For når man slipper den ubehagelige prosessen med å bøtelegge eller fengsle folk, opprettholdes alle gjeldende oppfatninger uforstyrret utad, uten at dissidenter som alltid er nødt til å tenke, ilegges noe absolutt forbud mot å bruke fornuften. En grei oppskrift for å sikre fred i den intellektuelle verden, og se til at alt fortsetter omtrent i samme spor. Men prisen for denne typen intellektuell fred er at menneskesinnet ofrer alt sitt moralske mot. Slike betingelser er ikke egnet til å fremdyrke hverken de åpne og uredde personlighetene, eller de logiske og konsekvente intellektene som en gang prydet tenkningens verden. Den mennesketypen man vil finne under slike betingelser, er enten personer som bare tilpasser seg de vanlige oppfatningene, eller hyklere hvis argumenter i alle store spørsmål er ment for tilhørerne, uten at de selv er overbevist av dem.

John Stuart Mill (1806–1873) Om friheten (1859)

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også