Nytt

Den tyske presidenten, Joachim Gauck, besøkte i slutten av forrige måned en skole i Offenbach. Formålet med besøket var å rose skolen for deres flotte integrering av innvandrerelever. Han ble møtt av velkomstplakater på tysk og arabisk (så ingen ironien der?).

President Gauck ble deretter introdusert til elevene oppstilt på rekke og rad. Han håndhilste seg bortover i rekken. Men så gikk det galt. En av dem ville ikke.

Den «velintegrerte» eleven i hijab lot være å ta presidentens utstrakte hånd. Allah og islam var viktigere, tross alt.

3b85ca9800000578-4048650-image-a-118_1482165714311

Neitakk, så integrert blir jeg aldri.

Daily Mail