Nytt

Hvis tyske myndigheter ikke kan stole på sine ypperste soldater, hvem kan de stole på? Spesialsoldater har ryddet vekk miljøaktivister fra Treburskogen utenfor Frankfurt lufthavn 6 november 2018. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Scnpix

Daily Mail gjengir en story fra tyske Focus om at 200 soldater fra spesialstyrkene dannet et forbund for å forberede seg på dagen da Tyskland havner i anarki, eller var deres plan å utløse kaos ved å drepe politiske og muslimske ledere?

Storyen er selv kaotisk skrevet. Daily Mail liker å bruke ordet «nazi». Det er uklart om det er Daily Mail som skriver saken inn i en rammefortelling som passer deres kram, eller om det virkelig er noe seriøst. Man kan ikke helt se bort fra at patriotiske soldater forberedte seg på en situasjon hvor de burde gripe inn. Drapsplaner passer dårlig inn i en slik tolkning.

Innledningen er dramatisk:

Two-hundred elite soldiers who formed a covert neo-Nazi faction within Germany‘s equivalent of the SAS planned to butcher immigrants to the country.

They conspired to unleash chaos on what they code-named Day X when they planned to kill Green Party leader Claudia Roth, foreign minister Heiko Mass and ex-president Joachim Gauck.

But authorities smashed the breakaway group of the Bundeswehr’s KSK unit before their death squads could carry out the assassinations.

Men lenger ned står det at grupperingen ble dannet i 1996. Skal vi tro på at denne gruppen har eksistert i 22 år uten å bli oppdaget? Det lyder usannsynlig.

Den fikk tilsig av mange etter folkevandringen i 2015, heter det.

A report on the thwarting of the neo-Nazis reads: ‘Numerous interrogations paint a picture of a conspiratorial force that is not supposed to shy away from the killing of political opponents.’

The racists were going to unleash Day X when law and order collapsed – something they regarded as ‘imminent’.

Formuleringen: «er antatt ikke å vike tilbake for drap» er løs. Hva bygger antagelsen på?

Likevel hevder Daily Mail at gruppen ville drepe leder av partiet De Grønne, Claudia Roth, tidligere president Joachim Gauck og utenriksminister Heiko Maas. I tillegg ledere av muslimske foreninger.

Myndighetene trodde først at gruppen var fyllesnakk, men det en major i Flyvåpenet fortalte under avhør, fikk dem på andre tanker.

The plotters all belonged to a group called Uniter, which was founded in 1996 to take care of soldiers who had toured in Afghanistan and Africa. Uniter has denied any knowledge of the group.

German authorities have also been been scouring training camps on the Austrian and Swiss borders for weapons, ammunition, food and petrol.

Det står ikke noe om når gruppen skal ha tatt over Uniter. Saken utløser en rekke spørsmål og refleksjoner, deriblant: Hva kan det komme av at tyske spesialsoldater er så bekymret for landets fremtid at de må forberede seg på å redde landet? Er det for å skjule et slikt motiv at man ønsker å stemple dem som «nazi»? Eller er det soldater som er fylt av en patriotisme som gjør at de mister gangsynet? Det har skjedd før i tysk historie.

Kanskje dette utløser panikken hos myndigheter og medier.

 

Daily Mail har ingen hemninger.

Secret plot by 200 elite neo-Nazi soldiers within ‘German SAS’ to slaughter politicians and immigrants in mission known as ‘Day X’ is smashed after former major confesses all