Nytt

En undersøkelse utført av regjeringens «integrasjons-tsar» viser at britiske muslimer lever så segregert at de tror at resten av Storbritannia ser ut som deres eget lokalsamfunn. Det er rundt 5% muslimer i landet, men mange av dem har aldri kontakt med storsamfunnet. De bor i muslimske nabolag og går på islamske skoler, ser på islamsk tv og går i moskéen. I hverdagslivet treffer de sjelden etniske briter. De ser dem ikke heller. Og de muslimske segregerte samfunnene vokser kontinuerlig.

Denne segregeringen har ført til at mange muslimer tror at rundt 75% av Storbritannia er et islamsk land.

Muslims in some parts of the country are so cut off from the rest of society that they believe the majority of Britons share their faith, according to a shock new report. The major review by the Government’s integration tsar Dame Louise Casey has found that thousands of Muslims live in enclaves with their own housing estates, schools and television channels.

Some rarely, if ever, leave their neighbourhoods, and believe that Britain is a Muslim country in which up to three-quarters of the population follow Islam, according to sources who have seen the report.

The Sunday Times siterer kilder som sier at rapporten vil sende sjokkbølger gjennom det offentlige systemet som har feilet i å forstå konsekvensene av masseinnvandring.

Daily Mail