Trish O’Donnell er rektor ved den statlige britiske barneskolen Clarksfield Primary School. En stilling hun har innehatt siden 2006. I de siste månedene har hun i perioder jobbet hjemmefra av frykt for sitt liv. Barneskolen hun er rektor ved ligger i Oldham, rett utenfor Manchester. Den har 450 elever, de aller fleste med pakistansk bakgrunn.

I desember sendte O’Donnell en email til Oldham kommunestyre hvor hun sa at hun hadde gode grunner til å tro at en Trojan Horse-plan (islamisering) var iverksatt og at hennes stilling ved skolen ville bli uholdbar.

Trish O’Donnell har mottatt dødstrusler og følt seg intimidert av muslimske foreldre som vil tvinge frem en ultra-konservativ islamsk agenda. Hun sier at hun har mottatt trusler om at bilen hennes vil bli bombet og at hun også hadde blitt angrepet fysisk av en av foreldrene, Aatif Ratique. Sistnevnte ble da også dømt for dette.

A confidential report on Clarksfield by Oldham council this month, seen by The Sunday Times, said O’Donnell had reported that she had been subjected to a long campaign involving “death threats”, “threats to blow up her car” and “aggressive verbal abuse”. She had even been physically attacked by one parent, the report said.

Da Daily Mail spurte henne om hun fryktet for livet svarte hun: ‘How do you expect I’m feeling? I’m concerned’.

De pakistanske foreldrene har sagt at rektoren kler seg «upassende» og at bilder av døtrene hennes som hun har på kontoret er «krenkende».

Kommunen benekter at dette er et tilfelle av trojansk hest – men den nasjonale fagforeningen for rektorer (NAHT) sier at de for tiden assisterer et antall av medlemmene sine i Oldham-området med ulike Trojan Horse-påstander.

The Sunday Times har gjort sine egne undersøkelser. De sier at problemene startet i 2013 med Nasum Ashraf som foreldrerepresentant i skolerådet. Søsteren til Ashraf, Shasta Khan, ble terrordømt til åtte år fengsel for planlagte terrorangrep mot jødiske mål i Manchester. Hun er Facebook-venn med Tahir Alam, som sto bak det omfattende Trojan Horse plottet i Birmingham. Nasum Ashrafs kone krevde at alle kvinnelige ansatte ved skolen skulle bruke hijab. Nasum Ashraf er en aktivist i UK Islamic Mission og Sunday Times skriver at på websiden deres for Oldham så kan man lese «Allah alone must be worshipped and obeyed… in the courts of law and the corridors of power».

Alt henger sammen med alt, som Gro Harlem Brundtland sa.

O’Donnell’s problems began in 2013 after Ofsted inspectors criticised levels of attainment at the school, where most of the pupils are of Pakistani heritage.

The council report refers to the activities of Nasim Ashraf, who was a parent governor at the time.

Ashraf, whose sister, Shasta Khan, is serving an eight-year sentence for her part in a plot to attack Jewish targets in Manchester, is friends on Facebook with Tahir Alam, who was named as the leader of the Birmingham Trojan Horse plot exposed two years ago.

According to the Oldham council report, Ashraf hosted “Islamic teaching sessions” on Clarksfield school premises. His wife, Hafizan Zaman, “made remarks to Asian staff members that they should, as Muslim women, be wearing a veil and covering their heads”.

I overgangen til monokulturen islam jobbes det intenst i kulissene i Storbritannia. Det er mange lærere og rektorer som ikke orker det systematiske presset og gir seg. Det kreves mot å stå frem som varsler. Trish O’Donnell kan fremvise til gode resultater for skolen hvor mange nesten ikke kan snakke engelsk når de begynner til tross for at de er født i England. Slik går det med 2. generasjon i segregerte områder.

Skolens rating er gått opp og er nå «good». Men for foreldrene er det en annen rating som gjelder – og de vil ikke gi seg før den er «islamsk».

The Sunday Times + litt mer utfyllende i papirutgaven  BBC  Daily Mail   Manchester Evening News