Den muslimske befolkningen i Storbritannia øker 10 ganger raskere enn resten av samfunnet, i følge offisielle statistikker (ONS – Office for National Statistics). Den muslimske andelen har økt med mer enn 500.000 individer på bare 4 år. På samme tid falt antallet kristne med mer enn 2 millioner.

Årsaken til den høye veksten er innvandring, høyere fødselsrater og konvertering:

They ( the experts. min anm.) said that it also suggested a growing willingness among believers to describe themselves as Muslims because the western reaction to war and terrorism had strengthened their sense of identity.

Mens muslimske ledere er begeistret for økningen, ser akademikere på implikasjonene for det britiske samfunnet, integrasjonen og offentlige ressurser. Professor i demografi ved Oxford universitetet, David Coleman, gjør oppmerksom på at implikasjonene er betydelige, da det muslimske miljøet er den minst sosialt og økonomisk integrerte gruppen – og er den gruppen som er mest assosiert med politisk misnøye i Storbritannia:

David Coleman, Professor of Demography at Oxford University, said: «The implications are very substantial. Some of the Muslim population, by no means all of them, are the least socially and economically integrated of any in the United Kingdom … and the one most associated with political dissatisfaction. You can’t assume that just because the numbers are increasing that all will increase, but it will be one of several reasonable suppositions that might arise.»

Professor Coleman said that Muslims would naturally reap collective benefits from the increase in population. «In the growth of any population … [its] voice is regarded as being stronger in terms of formulating policy, not least because we live in a democracy where most people in most religious groups and most racial groups have votes. That necessarily means their opinions have to be taken and attention to be paid to them.»

Det er mer enn 42.6 millioner kristne i Storbritannia, i følge ONS. Men mens den største gruppen kristne er i aldersgruppen 70, er den største gruppen muslimer under 4 år.

Professor i sosial geografi ved Manchester universitet, Ceri Peach, sier at den raske veksten i den muslimske befolkningen er en utfordring for samfunnet. – Gruppene med den sterkeste troen på familie og sammenheng er slike som pakistanerne og bangladeshere. De har ekstremt sterke familieverdier, men de kommer i følge den sorten æreskultur og andre attributter som den øvrige befolkningen protesterer mot, sier Peach. – Så vi har å gjøre med en kompleks situasjon.

Professor Peach said that the high number of Muslims under the age of 4 — 301,000 as of September last year — would benefit Britain’s future labour market through taxes that would subsequently contribute to sustaining the country’s ageing population. He added, though, that it would also put pressure on housing and create a growing demand for schools. «I think housing has traditionally been a difficulty because the country is simultaneously short of labour and short of housing. So if you get people to fill vacancies in your labour force you also need to find places for them to live,» he said.

Generalsekretær for Muslim Council of Britain, Muammad Abdul Bari, forutser at antallet moskèer i Storbritannia vil doble seg fra de nåværende 1600 på grunn av den økte islamske befolkningen:

He said the greater platform that Muslims would command in the future should not be perceived as a threat to the rest of society.

«We each have our own set of beliefs. This should really be a source of celebration rather than fear as long as we all clearly understand that we must abide by the laws of this country regardless of the faith we belong to,» he said.

The Cohesion Minister, Sadiq Khan, told The Times: «We in central Government and local authorities need to continue our work to ensure that our communities are as integrated and cohesive as possible.»

Growing numbers

The total number of Muslims in Great Britain:

2004: 1,870,000

2005: 2,017,000

2006: 2,142,000

2007: 2,327,000

2008: 2,422,000

Source: Labour Force Survey

Nylig kom det frem at hele 6 av 10 mener at religion er den mest splittende samfunnsfaktoren i dagens Storbritannia. Undersøkelsen ble utført av britiske myndigheters Likhets- og menneskerettighetskommisjon (Equalities and Human Rights Commission).

I følge Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose vil innvandrerbefolkningen i Norge øke fra 460.000 i 2008 til 1.048.000 i 2020. Antallet ikke-vestlige innvandrere forventes i samme 12 årsperiode å øke fra 298.000 til 491.000.

Times Online: Muslim population ‘rising 10 times faster than rest of society’

Via HRS

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂