Kløften mellom en hypermobil elite og stedbundne alminnelige mennesker er større enn de gamle klasseskiller. Det mest slående er at eliten ikke merker eller bryr seg om de stedbundne. De klarer seg godt uten dem.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.