23. november holdt Hege Storhaug foredrag fremfor en stor forsamling av Document-sponsorer og tidligere møtedeltagere. Etter å ha gjort opp status for den skjøre friheten rundt om i Europa med islams inntog i en demografisk vaklende verdensdel uten politisk lederskap, luftet hun tanken om et borgeropprop, og skisserte mulige mottiltak med sikte på å gjenvinne initiativet og styrke nasjonalfølelsen. Integreringsarbeidet kan legges ned, sa Storhaug, som også tok til orde for å gjenopprette kontroll med grensene, styrke forsvaret og prioritere Den norske kirken fremfor andre trossamfunn.