Hva gjør en italiensk prefekt når en hotelleier nekter ham å rekvirere rom til 15 asylsøkere med behov for midlertidig innkvartering? Han setter hardt mot hardt og beslaglegger hele hotellet.

Den 9. november skrev Corriere del Veneto om Luigi Fogli, eieren av Hotel Lory i Ficarolo, en provinskommune med 2400 innbyggere langs elven Po i den nordøstlige regionen Veneto. Ikke langt derfra ligger det lille lokalsamfunnet Gorino ved Po-deltaet, hvor en rasende lokalbefolkning for en tid tilbake stanset en buss med kvinnelige asylsøkere på vei til et hotell der til bygds.

Fogli, en eldre herre, stilte seg avvisende til at prefekt Enrico Caterino i Rovigo – regjeringens øverste representant på stedet – med loven i hånd hadde forlangt at hotellet hans skulle gi asylsøkere midlertidig tak over hodet.

«Jeg vil ikke ha noen flyktninger. Heller ikke om det er borgermesteren min som ber om det, eller republikkens president i egen person. Jeg har kjettingene klare til å låse porten.»

Prefekten lot seg ikke affisere av Foglis avvisning, men erklærte seg rede til å håndheve statens autoritet for å løse det han kaller et midlertidig problem:

«Jeg regner med hotellinnehaverens sunne fornuft, og jeg ønsker ikke å ende opp med å bruke tvang, men jeg advarer ham om at han risikerer å bli gjenstand for straffeforfølgelse.»

Kanskje var det med håp om å ri stormen av, slik de hadde klart i Gorino, at Fogli ikke lot seg rokke. Og sannsynligvis var det for å unngå at Gorino skulle sette presedens at prefekt Caterino til slutt satte hardt mot hardt.

Torsdag kunne Il Giornale rapportere at tvangsrekvisisjonen hadde funnet sted den 15. november med politiets hjelp. Det hjalp ikke at Fogli hadde truet med å lenke seg fast til porten.

Da marerittet ble virkelighet tirsdag morgen, og en politipatrulje kom for å beslaglegge bygningen, ble Hotel Lorys innehaver Luigi Fogli tatt på sengen. Og med ett ble han rammet av panikk. Med sin åtti år gamle kropp forsøkte han å stanse betjentene som ville inn. Siden gav han etter, resignerte og pådro seg et lettere illebefinnende. Etter å ha blitt hentet i ambulanse ble det fastslått at problemet ikke var alvorlig, i det minste ikke for helsen.

Foglis slektninger hadde åndsnærværelse til å filme det hele. Opptaket ble siden offentliggjort av serviziopubblico.it:

Mot sin vilje må Fogli konstatere at asylsøkerne inntar resepsjonen. Med sarkastisk tone spør han om de ikke vil ha leiligheten hans også.

Hva midlertidigheten angår, er hotellet beslaglagt frem til 1. april.

Flyktningene er blitt installert på rommene og porten låst. Det er kun adgang for funksjonærene hos operatøren som tar seg av mottaket.

Omtrent halvparten av de tretti rommene på hotellet som Luigi har drevet sammen med familien i tjue år, er blitt rekvirert, til målløs forbauselse for hotellets øvrige gjester, som bor i seks andre rom og vil dra sin vei ved oppholdets slutt. Det kan ikke tas imot nye bestillinger. De fire heltidsansatte, som alle er mellom 30 og 45 år, befinner seg i et «limbo», forklarer Luigis svigersønn Massimiliano Migliano, som sammen med kona driver restauranten ved siden av, og som inntil tirsdag samarbeidet med hotellet. Det kan ikke utelukkes at de går over på dagpenger. «Svigerfar har jobbet på stedet i femti år. Denne fremgangsmåten kan ikke rettferdiggjøres. Det er maktmisbruk.»

På den annen side står regjeringen stadig svakere moralsk når bilder som de ovenstående når ut til offentligheten. Med et temperamentsfullt folk som italienerne kan denne formen for overkjøring neppe pågå stort lenger uten å avstedkomme oppstand.

 

Corriere del Veneto – Il Giornale – ANSA