At Trump skulle skifte ut mannskapet og sette inn folk med andre prioriteringer, burde ikke komme som en overraskelse. Men for NRK og liberale medier er det feil politikk og feil folk. Det gjelder å vise at det enten er Ku Klux Klan eller antisemitter i Alt-Right som overtar.

NRK er i den desidert mest vulgære kategorien, som jukser og tror ingen ser det. I dag ble senator Jeff Sessions (bildet) nominert til justisminister. Sessions er konservativ i den gamle betydningen av ordet. Han mener noe med det. For NRK er dette nok til å dyppe ham i tjære og rulle ham i fjær. Men når han i tillegg har hatt en «sak» mot seg – han ble nominert til føderal dommer av Ronald Reagan i 1986, men Senatet nektet å godkjenne ham pga. noen uttalelser om svarte – er saken avgjort.

 

Trump viser at han er villig til å gjøre det han lovte: å legge om kursen. Liberale medier tror de skal presse ham tilbake. Når dette ikke nytter, brunbeiser de hans mannskap.

They are also people who exemplify a rejection of the Washington status quo, as they are each unapologetic about their strongly held views.

Sessions var med på å torpedere en immgrantlov som ville gitt millioner av illegale lovlig status.

Et annet valg som vitner om en annen kurs, er Mike Pompeo til ny CIA-sjef. Pompeo er medlem av Representantenes Hus. Han har vært en iherdig motstander av avtalen med Iran.

He would likely bring a sharp change in tone to the CIA. Mr. Pompeo has been one of the harshest critics of the Iran nuclear deal that the U.S. and several Western countries struck last year.

“I look forward to rolling back this disastrous deal with the world’s largest state sponsor of terrorism,” he said on Twitter on Thursday,

Hvis man går tilbake i tid, vil man finne CIA-sjefer som var langt tøffere enn dagens. Men mediene har kort hukommelse.

Utnevnelsen av Michael Flynn til nasjonal sikkerhetsrådgiver, Pompeo til CIA-sjef og Sessions til justisminister sier noe om at Trump akter å ta skjeen i en annen hånd for å hanskes med terror og radikal islam. Ingenting skremmer det liberale establishment mer. Det betyr at de må velge side.

 

http://www.wsj.com/articles/trump-offers-attorney-general-post-to-sen-sessions-alabama-republican-was-an-early-trump-supporter-1479473455