Statens Vegvesen har den siste tiden kontrollert bilverksteder rundt om i Norge. Det er ikke uvanlig med ulovlige bilverksteder. Disse verkstedene er ikke kun ulovlige, men utgjør en  stor trafikkfare. Manglende kompetanse og utstyr fører følgelig til farlige biler. I Oslo ble seks verksteder kontrollert. Fem ble anmeldt for ulovlig drift. Tre av disse har adresse i Groruddalen.

Akers Avis Groruddalen skriver om saken onsdag 16. november:

I Oslo ble seks verksteder kontrollert og fem av dem politianmeldt for ulovlig drift.

Tre av disse lå i Groruddalen, og har fått pålegg om å avslutte virksonheten omgående.

—-

– Det ene stedet fremsto som lovlig, men hadde ingen godkjenning. Et av de andre hadde bilvask/pleie som front, men drev ulovlig verksted virksomhet i tillegg.

Tilsynsleder i Statens Vegvesen, Thorbjørn Seljevoll uttaler:

De har manglende kompetanse og/eller manglende utstyr, og det kan få store konsekvenser i trafikken.

Artikkelen omtaler tilfeller hvor blant annet bremseklosser er montert feil vei, og kollisjonsputer som ikke byttes etter at de er utløst. Feil som kanskje ikke oppdages før det er for sent, kanskje med døden til følge.

Artikkelen er i skrivende stund ikke på nettsiden groruddalen.no