Det går an å formulere noen lærdommer av det amerikanske valget. Den herskende makt vil nødig vise sitt sanne ansikt. Det har Trump tvunget dem til.

Trump har vært en så alvorlig utfordrer at den herskende elite har måttet stille kabinettspørsmål til sine medlemmer: enten er du med oss eller mot oss. Er du mot oss er du vår fiende og det finnes ingen pardon.

Hvis de hadde hatt en mer troverdig kandidat ville de ikke ha måttet bruke så mye press. Men Hillary er en kandidat fra helvete og det har kostet eliten enormt med prestisje å tvinge alle til å slutte rekkene.

Det har også kostet dem i forhold til det folk de hevder å styre på vegne av. Mandatet deres henger i filler. De holder seg flytende mer og mer ved makt, ikke autoritet. Den er de i ferd med å tape.

Historiene om e-postserveren og Clinton Foundation er bare toppen av et isfjell. Hillarys maskin likner en mafia som har forgreninger overalt. Den har sørget for å bygge bånd til korrupte regimer over hele verden. Saudi-Arabia. Qatar. Hillary fikk i 2014 beskjed om at disse to finansierte IS. Det forhindret ikke Clintons i å ta i mot penger fra dem.

De fleste drevne politikere er polerte, glatte. Clintons er mer som Ceausescu. Ingen tror på hva hun sier. Hun har ferdige onlinere. I kulisserne lurer Bubba som blir den virkelige hjernen bak makten.

Hvis Hillary skulle avløse Obama vil det bli synlig for en hel verden at USAs makt er for nedadgående. Obama ble utmanøvrert av Putin i Midtøsten og selv på hjemmebane er Obama på defensiven. Mennesker på gaten i Moskva sier: Hva er forskjellen på deres demokrati og vårt? AT & T kjøper Time Warner for 84 milliarder dollar og Clinton News Networke blir enda mektigere.

For bare noen måneder siden ville vi ikke snakket om et oligarki i Vesten. Det gjør vi nå. Det går raskt.

Julian Assange går fra å være en bad boy til å bli en helt som trosser den nye globale elite som nekter å godta demokratiske spilleregler.

Han blir intervjuet av John Pilger:

JP: You get complaints from people saying, ‘What is WikiLeaks doing?  Are they trying to put Trump in the Whitehouse?’

JA: My answer is that Trump would not be permitted to win. Why do I say that?  Because he’s had every establishment off his side; Trump doesn’t have one establishment, maybe with the exception of the Evangelicals, if you can call them an establishment, but banks, intelligence [agencies], arms companies… big foreign money … are all united behind Hillary Clinton, and the media as well, media owners and even journalists themselves.

I likhet med Roger L. Simon har jeg vært skeptisk til Wikileaks, men ting har skjedd i rasende fart.  En maktstruktur har kommet til syne og den bryr seg overhodet ikke om hva folket måtte mene.

Vi ser det samme med de tre dommere som vil overtrumfe resultatet av EU-avstemningen. I sommer sa vi at det var utenkelig. Nå gjør de det.

What Assange has shown us is that the situation is far worse than any of us imagined, that the power of global elites is so great that political parties are almost irrelevant. These elites endanger our republic and the world to such a degree that transparency is mandatory.

Allerede nå må vi stille spørsmålet: Hva er vårt svar?