Finansminister Siv Jensen rydder nå opp i kunstkrangelen som har oppstått mellom Bjarne Melgaard og tollvesenet. Kunstneren får nemlig ikke utlevert sine malerier før han har betalt 1,3 millioner i moms. Slik kan vi ikke ha det sier finansministeren, som til NRK fastslår at vi må ha et mer presist regelverk, som kan forhindre at kunstverk blir stoppet av tolletaten på grunn av dens manglende kunstforståelse. «Det skal være et enklere regelverk som skal være lett å forstå, og lettere å håndtere for de etater som har ansvaret.», presiserer hun.

Det var da veldig betryggende, at tolletaten nå skal få et regelverk som er enklere og lettere å forstå når den skal vurdere kunstverk. Her tror jeg finansministeren har tatt seg vann over hodet, for hvis dette regelverket skal ta høyde for og følge det kunstbegrepet som Munch-museets kurator Lars Toft-Eriksen hevder er 2016-norm, blir nok tollerne enda mer forvirret. Kuratoren påstår nemlig ovenfor NRK at «konteksten rundt kunstverket og den samfunnsrammen objektet inngår i» er mer viktig enn verkets materialer og håndverksutførelse.

Hvordan Siv Jensen skal få denne uhåndterlige kunstdefinisjonen inn i et enkelt og forståelig regelverk, er litt av et mysterium. Særlig også fordi den må formuleres på en slik måte at tollerne umiddelbart ser og skjønner hva som er kunstverkets kontekst og samfunnsmessige rammer. Dette er jo umulig å vurdere for tollerne, faktisk også for mange kunstsakkyndige, for den siden av verket befinner seg jo et helt annet sted enn i kunstobjektet, kommer aldri inn til en tollstasjon for kontroll.

I følge Bjarne Melgaard selv og hans gallerist har ikke tollerne peiling på kunst, men det har tydeligvis finansminister Siv Jensen, som her beveger seg inn i et kunstpolitisk og kunstteoretisk vepsebol. Med en ny utforming av regelverket, tilpasset Lars Toft-Eriksens kunstbegrep, blir det momsfritt for all slags kunstnere å importere selvutpekte kunstobjekter. Det kan være biler, møbler eller andre dyre bruksgjenstander, for ikke å glemme edle dråper i store kvanta. Kunstneren kan bare peke på objektene og si at dette er kunst, så legger både tollere og politiske syndere seg langflate.