Et flertall av Parlamentet, anslagsvis 480 av 650, er for EU-medlemskap. Tre dommere i High Court har gitt dem muligheten til å blokkere britisk utmeldelse. Statsminister Theresa May akter ikke å finne seg i det. Hun vil stille dem overfor et ultimatum.

Storbritannia vil havne i en konstitusjonell krise.

omslag-daily-mail

De tre dommerne, alle eurofile, har overprøvd en folkeavstemning som regjeringen selv ba om, og hvor det het at det var regjeringen som kom til å effektuere resultatet, uansett hva det ville bli. Alle trodde det ville bli Remain.

De tre dommerne gir folket en anskuelsesundervisning i hva demokrati betyr på EU-språk: Hvis utfallet går mot Brussel ber man om en ny folkeavstemning. Det har vært gjort flere ganger i land der folket har stemt mot fordypning av EU-samarbeidet i retning av en føderal union.

Brexit er det største sjokket EU har opplevd og det største nederlaget. De eurofile akter ikke å la det bli stående.

De så sin sjanse i saken Gina Miller reiste om at Parlamentet måtte si sin mening. Saken er anket til Supreme Court, men regjeringen er forberedt på at utfallet blir det samme.

Da må regjeringen henvende seg til Parlamentet. Spørsmålet er hvor tøff May tør være. Hvis hun krever at Parlamentet blåstempler folkeavstemningen må hun ha nyvalg i reserve, i tilfellet flertallet trosser henne. Det vil i så fall være uten sidestykke. Parlamentet trosser folkeflertallet.

Men det er situasjonen i mye av Vest-Europa: eliten styrer på tvers av folkemeningen, og spør derfor ikke folket hva det mener. De vil helst ikke høre det.

Lojaliteten er horisontal ikke vertikal.

Politikere som Tony Blair legger ikke skjul på sin forakt for folkemeningen:

Mr Blair is a passionate Europhile who has called on Remain voters to fight back against Brexit by joining an “insurgency” to force a parliamentary vote, a general election or a second referendum on the final EU deal.

EU-tilhengere godkjenner ikke andre standpunkt enn sitt eget. Selv etter en klar seier i folkeavstemningen, mot alle odds.

Lord Tebbit, a Cabinet minister in Margaret Thatcher’s government, said: “Judges are out of their boxes these days and need to be put back in. It was clearly not an advisory referendum – it was Parliament asking people to make a decision.»

Dette er uttrykk for en politisering som gjennomsyrer alle institusjoner: mediene, staten, kirken, skoler, parlamentet. Man glemmer hva som er demokratiets utgangspunkt: folkets suverenitet. Man overprøver folket. Det er å innføre et autoritært styre.

Theresa May vil virkelig bli satt på prøve. Parlamentet kan forsøke å tvinge henne til å forklare forhandlingsopplegget med EU for å forlange å ha et ord med i laget. Det kan bli en utvanning av utmeldingen.

May kan ikke tillate en salami-taktikk. Da mister hun kontrollen. Hun må stille kabinettspørsmål på forhånd.

Skulle det bli et nyvalg vil det bli meget spesielt.

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/03/the-plot-to-stop-brexit-the-judges-versus-the-people/