BDS-miljøet ved NTNU har arbeidet på høygir de siste ukene. De er blitt provosert.

Olje- og energiminister Tord Liens reise til Israel tidligere i høst provoserte mange som stiller seg kritisk til den israelske statens framferd overfor palestinerne. Det var ikke statsrådens reise som provoserte, men dem han inviterte med på ferden – deriblant to oljeforskere fra NTNU, samt én fra Universitetet i Stavanger. UiS har allerede gående et forskningssamarbeid med det israelske universitetet Technion.

Man fikk omsider arrangert en debatt om Israel der både olje- og energiminister Tord Lien (FrP) og rektor ved NTNU Gunnar Bovim så seg nødt for å stille. Møtet ble holdt i De nasjonale forskningsetiske komiteenes lokaler i Oslo, fredag 28. oktober.

Tord Lien slo fast at de israelske oljefeltene ikke er omstridte, og rektor Gunnar Bovim stadfestet at NTNU har som primærstandpunkt at forskningssamarbeid er et gode.

– Vi har samarbeid gående med totalitære regimer. Det betyr ikke at vi støtter disse regimene, sa rektoren, og viste straks til land som Kina og Iran.

Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus valgte å ordlegge seg noe annerledes enn minister og rektor.

– Israel er en stat som bryter folkeretten og som begår overtramp mot menneskerettene. Staten ble opprettet gjennom etnisk rensing, så disse bruddene går helt tilbake til dens opprinnelse. Man begår tortur av barn omtrent daglig. Norske universiteter bør ikke bidra til å legitimere en slik apartheidstat, slo Gule fast.

Dekan ved det Teknisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Stavanger, Øystein Lund Bø er en mild, men effektiv motvekt til Gule.

– Med tanke på at mange forskere også har vært i Kina nylig, er det betenkelig at det er akkurat forskningssamarbeid med Israel som nå blir gjort gjenstand for etikkdebatt, mente UiS-forskeren.

Lund Bø og Gules ordvalg kan stå som et symbol for temperaturen på hver side i debatten. Den ene undres, den andre snakker med harde ord og forakt.

 

Universitetsavisa