Innenriks

Bildet: Peder Martin Lysestøl i intervju med Infofada i anledning boken hans Israel. Bak Muren av Myter og Propaganda:
Lysestøl: Rasismen har to linjer. Den ene er den grove rasismen mot palestinere hvor Israel er en jødisk stat, en sionistisk stat som forsøker å bli kvitt palestinerne. Den er grov som først får palestinerne til å bo i lukkede militære områder, og deretter til å bo i de fattigste utkantene. Befolkningen i Israel er for eksempel totalt segregert, og mye verre enn i Sør-Afrika. Jeg sjekket for eksempel i forbindelse med bokskrivingen, og fant ut at i Tel Aviv bor det færre arabere enn i Oslo. Det er ganske sterkt. Så det er snakk om rent jødiske områder, og det er denne linja som er mest kjent og som vi har mest data på.
Tittelen på intervjuet er den noe kryptiske: – Vår framtidige pensjon kommer fra undertrykte palestinere. Hva kan ligge bak? Forklaringen kommer på slutten.
Lysestøl: …. pensjonsfondet har trukket seg ut av Vestbredden, men de investerer jo i de mest offensive israelske bankene. Fondet har kjøpt opp aksjer i de største israelske bankene for nesten 900 millioner kroner, og disse bankene er jo aktive på Vestbredden som bare det. Så det er kun et spill for galleriet at man ikke investerer på Vestbredden, og bare i Israel når Israel selv flytter disse finansene til Vestbredden. Så man må gå mye hardere mot pensjonsfondet, og jeg ser på det som den største utfordringen i det norske BDS-arbeidet. For det er det som betyr noe, og det betyr noe for Norge å bevisstgjøre at våre framtidige pensjonsmidler skal komme fra undertrykte palestinere.

 

Søndag (11.09.) reiser en delegasjon fra Olje- og energidepartementet sammen med akademikere fra Trondheim og Stavanger til Israel. Siden det ble kjent at to forskere fra NTNU skal delta, har Universitetsavisa (UA) hatt sin fulle hyre med å fremme Palestinakomiteens agenda og omtale Israel-venner som gørr. (Omtalt her på Document).

Typisk nok må de som våger å trosse Palestina-aktivistene, pent stå skolerett og besvare politisk betente spørsmål.

Tidlig i sommer skrev UA om Egil Tjåland som er instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi og geofysikk ved NTNU. UA skrev ikke om Tjålands vitenskap og forskning. Nei, det foruroligende er at en universitetsavis velger å skrive om Tjåland ene og alene fordi han skal delta på en reise til Israel.

Tjåland er en fornuftig mann som sier han «skiller mellom politikk og forskning i denne saken». UA derimot makter ikke å forholde seg til dette skillet. UA har imidlertid gjort seg stor flid og innhentet informasjon fra ulike kilder for å underbygge påstanden om at Israel er en okkupant og egentlig stjeler oljen de har. UA viser blant annet til det syriske nyhetsbyrået, SANA som er offentlig eid og linket til Assads Informasjonsministerium.

I 2013 åpnet Israel for oljeutvinning på Golanhøydene. Området ble okkupert fra Syria i 1967, og okkupasjonen er ikke anerkjent av verdenssamfunnet. Israels oljeboring vil derfor foregå på okkupert område. Syria har protestert, og det syriske nyhetsbyrået SANA anklager Israel for å stjele olje fra Syria.

UA forsøker å lage stor dramatikk rundt denne reisen, og Peder Martin Lysestøl fra Palestinakomiteen er gitt metervis med spalteplass. Han får lange ut både mot Israel og arbeidsgiver NTNU som har godkjent reisen på forespørsel fra Olje- og energidepartementet. Men presset fra aktivistene har ikke virket, innrømmer UA i et oppslag på forsiden:

Egil Tjåland reiser til Israel: Har ikke fått kalde føtter av all kritikken.

I artikkelen møter vi en sann vitenskapsmann som håper å finne forskningsfelt som kommer verden til gode.

– Som på andre delegasjonsreiser til utlandet, er det interessant å se om vi finner sammenfallende faglige områder. Jeg ser som alltid fram til å møte kolleger og fagfeller ved andre forskningsinstitusjoner. Vi håper å finne forskningsfelt som vil være til gode, ikke bare for de involverte forskningsinstitusjoner, men også verden generelt, skriver Tjåland.

Tjåland ønsker samarbeid med kolleger for å gjøre verden bedre. Det er slike stemmer verden trenger. Stemmer som vil løfte menneskenes levekår og gjøre planeten vår til et bedre sted.