Helsedirektoratet tillater fjerning av friske fostre i tilfeller der det er snakk om tvillinger og moren bare ønsker å bære frem ett barn. Hverken Sverige eller Danmark har en slik praksis. Praksisen strider mot legeetikken. Hvorfor skal man fjerne et friskt foster?

Leger og fagmiljøene hadde motforestillinger.

I februar åpnet Helse- og omsorgsdepartementet opp for at norske kvinner gravide med friske tvillinger kunne abortere bort den ene og bare bære fram den andre.

Det kom henvendelser fra utlandet om å få utført inngrepet i Norge. Etter betenkningstid synes Helsedirektoratet at det er greit.

– Alle kvinner, uavhengig av om de er norske eller utenlandske kvinner som oppholder seg i Norge, har samme rett til abort og fosterreduksjon. Ifølge juristene kreves det ikke fast adresse, sier avdelingsdirektør Torunn Janbu ved avdeling for sykehustjenester i Helsedirektoratet.

Vilkåret er at utenlandske kvinner betaler selv.

Da saken kom opp sa helseminister Bent Høie at regjeringen følger abortloven som inntil 12 uke lar det være opp til moren å bestemme.

Men tilfellet med tvillingene viser hvordan et prinsipp som i utgangspunktet er enkelt strekkes og utvides i takt med den medisinske utvikling, og kvinnens syn på hva som er greit.

NRK har intervjuet en kvinne som først arbeidet for å bli gravid, da det så viste seg at det var tvillinger, ville hun ha det ene fosteret fjernet. Er det så enkelt? Hvis naturen har bestemt seg for å gi deg en gave, har du så rett til å avslå den? Tvillinger ble tidligere ansett som en gave. Behandling kan øke forekomsten av tvillinger og trllinger. Skal moren ha rett til å velge og vrake i fostre som ellers er sunne?

Helsevesenet forsøkte nok å beskytte seg mot en slippery slope da de sa at loven tilsa alt eller ingenting, ikke at man kan velge blant fostre.

Men de tapte altså for Helsedirektoratet som nå også vil tillate at utlendinger kommer og selektert fostre.

Det er det det kalles: Seleksjon, et ord som vekker ubehagelige assosiasjoner.

 

https://www.nrk.no/norge/flere-vil-til-norge-for-a-fa-utfort-fosterreduksjon-1.13181062