Sakset/Fra hofta

Det er ikke Document som trekker synden inn i den politiske kampen. En hver som kjenner kristendom og dagens liberalisme vil med et halvt øye oppdage at dagens politiske elite benytter syndsbevisstheten som politisk utpressingsmiddel. Det er en form for blasfemi.

En liberal elite som forlengst har lagt kristendommen bak seg, benytter seg av dens forestillinger. Det smaker av gamle herskerinstinkter. Eliten spiller på almuens «overtro». Selv er den løsrevet fra all moral, også seksualmoral. Men den kan spille på folkets opprinnelige syndsbevisshet, som er blitt dårlig samvittighet. Kronisk. Over ikke å strekke til, ikke å være god nok. Ikke være generøs nok overfor de fremmede, som har lidd langt mer enn du og jeg noen gang har og kommer til. Vi påminnes. Hver dag. Om Aleppo, og de som drukner. Vår skyld.

Dette er en gammel venstreliberal oppskrift med en touch av skadefryd over å vite noe dumme mennesker ikke vet.

Men «bruken av synd» stikker dypere.

Syndsbegrepet er selve grunnlaget for vår moral.

Dette er omdreiningspunktet i Jesu lære og den blir til i møte med falne mennesker, særlig kvinner.

Når de andre vil stene den falne kvinnen, sier Jesus:

– Den som er uten synd kan kaste den første sten.

Dette «meg også» går igjen i Bibelen: Du ser splinten i andres øyne, men bjelken i ditt eget ser du ikke.

Moderne mennesker liker ikke begrepet synd. Men det er selve kjernen i vår oppfattelse av oss selv som mennesker. Vi feiler. Hver dag. Enhver som kjenner seg selv vet det.

Nettopp denne syndsbevissthet gjør at man blir mer tolerant med årene. Man får et annet perspektiv. There but for the grace of God. Det kunne vært meg. Hele vår strafferettspleie er bygget på at mennesket er skrøpelig. Vi straffer ikke sinnslidende.

Vi har rom for tilgivelse. Fordi alle trenger det, en eller annen gang, enten det er et overflatisk forbipasserende, eller et nært forhold: Gjensidighet og tilgivelse hører sammen. Ikke på den sentimentale måten, men som en hukommelse.

-Den som er uten synd, kan kaste den første sten.

Det er ingen. Derfor blir ikke kvinnen stenet.

Vi kan tenke på de kulturer som er uten syndsbevissthet, der kvinnen blir stenet.

Dessverre: Det finnes en parallelll mellom den moderne politisk korrekte «stening» og den som foregår i navn av en viss ørkenreligion. Resultatet er det samme. De mangler tilgivelse, og forståelse for at «det kunne vært meg».

De innfører en dikotomi, et skille mellom de rene og de urene som bryter med det grunnleggende nestekjærlige – Jeg/Du. På en merkelig måte henger synd og kjærlighet sammen. Det går ikke an å forklare. Ikke rasjonelt. Man vet det bare etter et liv på jorden.

Du klarer deg ikke alene.

Jeg er alvorlig bekymret for at vi får en politisk kultur som mener at den har rett til å kaste den første sten.

En kultur kjennetegnes ved hemninger. Moral og bud er hemninger. Det er visse ting du ikke gjør eller får deg til å gjøre.

Den politiske korrektheten har få slike. Den synes tvert i mot å hente energi og styrke i å nedgjøre andre.

Det er å gjøre andres synd til et våpen. Man forsøker å knuse dem under vekten at det negative bildet man har laget av nesten.

Dette er en anti-kristen ideologi som Vesten er blitt bærer av og den truer hele vår sivilisasjon. En moderne utgave av barbari, som utmerket trives i et høyteknologisk miljø.

Denne kulturen kan komme til å fremprovosere et raseri hos innfødte som allerede er blitt provosert av volden og aggressiviteten i islam.

Syndsbegrepet er ikke den protestantiske møllestenen mange tror. Det er ikke en ham man kan kaste av seg. Det er menneskets grunnvilkår. Det er slik vi ble til som mennesker. Vi skapte oss selv, ved en Moses og De ti bud.

Så dukket det en mann opp som sa de forløsende ord: – Den som er uten synd kan kaste den første sten.

Denne selvinnsikt, denne påminnelse ligger i bunnen på all ekte moral. Alt annet blir hybris.

Enn gang lå dette fast. Nå er også denne grunnstenen revet løs.

Den må på plass igjen.