Rektor ved en skole i Rygge ber foreldrene unngå ordet «jul» i julen for inkluderingens skyld. Dagbladet