Kort

Rektor ved en skole i Rygge ber foreldrene unngå ordet «jul» i julen for inkluderingens skyld. Dagbladet

Les også

-
-
-
-
-
-