Vårt Land skriver i dag at regjeringen har lagt fram en handlingsplan mot antisemittisme:

«Jødene er en liten minoritet her i landet. Regjeringen legger frem en egen handlingsplan mot antisemittisme fordi vi ønsker å ta tak i fordommer og hets mot jøder» heter det i handlingsplanen som ble langt fram i dag av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Men når vi kjenner bakgrunnen for den kommende handlingsplanen mot jødehatet, kjenner innholdet  til forslaget til Stortinget fra representanter for KrF, får uttalelsene fra Jan Tore Sanner en bismak, for KrFs representanter var tydelige på hvem som er dagens trussel mot jødene: Det er muslimer som driver jødene ut av  Europa, det er muslimer som dreper. Forslaget fra KrF var eksplisitt på at det er islam som er den viktigste kilde til det jødehatet vi ser i dag, men ingenting i handlingsplanen berører islam. Det er som om politikere i mellomkrigstiden skulle motarbeidet jødehat uten å nevne nazismen.

Regjeringens 11 tiltak

Og når Vårt land skriver at denne innsatsen mot antisemittisme tar utgangspunkt i regjeringens øvrige arbeid mot diskriminering, rasisme og gruppebaserte fordommer, og gjelder for perioden 2016 til 2020, forstår vi at regjeringen ikke skjønner at antisemittisme handler om noe langt mer enn klassisk diskriminering. Jødehatet handler ikke om ordinære fiendebilder vi kjenner fra enhver konflikt, det handler derimot om å gi en gruppe mennesker ansvarlig for all verdens lidelse, eller som i våre dager: Gi Israel skylden for alle de problemer Midtøsten befinner seg i, og derfor indirekte også for deler av terroren i Europa. Men dette ser ikke regjeringen, og tiltakene blir deretter:

Tiltakene ligger hos seks ulike departementer og omhandler mange samfunnsområder – fra skole, forskning, kultur og politi:

1. Utvikle læringsressurser rettet mot lærerutdanningene og lærere i skolen.

2. Styrke skoleprosjektet «Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme» (Dembra).

3. Videreføre Det Mosaiske Trossamfunds informasjonstiltak «Jødiske veivisere».

4. Opprettholde den økte støtten til de jødiske museene.

5. Sikre støtte til Jødisk kulturfestival i Trondheim.

6. Registrere antisemittisme som motiv for hatkriminalitet i alle politidistrikter.

7. Gjennomføre holdningsundersøkelser hvert femte år.

8. Følge med på antisemittisme på internett og i media. Det vil bli startet opp et pilotprosjekt i 2017.

9. Opprette et forskningsprogram om antisemittisme og jødisk liv i Norge i dag.

10. Opprette doktorgrads-/postdoktorstillinger til forskning om forebygging av gruppebaserte fordommer i skolen.

11. Videreføre Norges internasjonale engasjement mot antisemittisme og for å ivareta jødisk kulturarv i Europa.

Vi vet at det er islam som er jødenes nye fiender i Europa, og vi vet at det som virkelig kan begrense det økende jødehatet, er en reduksjon i muslimers adgang til riket. Først når våre politikere våger å si det, vil en debatt om jødehatet bli troverdig.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂