Handlingsplanen må tørre å sette navn på hva som skjer i Europa: Den nye antisemittismen hvor den nedsettende omtalen og de falske anklagene mot den historiske ”jøden” er blitt erstattet av en tilsvarende fiendtlig omtale av Israel, skaper de samme antisemittiske holdningene i befolkningen som den klassiske antisemittismen gjorde. Og konsekvensene for det jødiske samfunnet i Europa og Norge er de samme i dag som det var i gammel tid: Mistenkeliggjørelse, diskriminering, utstøtelse, forfølgelse og pogromer i form av antisemittisk begrunnede voldshandlinger og drap.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.

Les også

-
-
-
-
-
-