Finansbyråd Robert Steen (Ap) uttaler at Oslo har voksesmerter. Det stikkes ikke under en stol at den innvandringsdrevne befolkningsveksten skal finansieres av økt skatt. Eiendomsskatten skal økes i 2017. I 2018 innføres eiendomsskatt for næring. Lånekostnadene til Oslo øker hvert år. Multikulturen som skal være så lønnsom for Oslo finansierer ikke seg selv.

Finansbyråden mener Oslo by lider av såkalte voksesmerter: Kommunen har et etterslepp på vedlikehold av alt fra barnehager til kommunale boliger og idrettsanlegg. Samtidig øker lånekostnadene hvert eneste år. Det samme gjør pensjonskostnadene. En økning i eiendomsskatt i 2017 vil gi 450 millioner kroner ekstra i kommunekassa. Året etter kommer også eiendomsskatt på næring og vil gi totalt én milliard i inntekter. Steen foreslår i tillegg å redusere ekstern konsulentbruk i kommunen med 30 millioner kroner til neste år.

groruddalen.no