Noe skjer i det politiske landskapet som ikke er synlig i mediene. De vil ikke dekke det. Men vi som beveger oss rundt i samfunnet og kjenner på kommunikasjonen mellom mennesker, merker at det skjer noe.

Å møtes er en måte å realitetssjekke situasjonen på. Det var et bra besøkt møte med Helge Lurås en bekreftelse på. God tone, positiv stemning som får foredragsholderen etterhvert til å ease up.

Setting er viktig. Lurås ville neppe sagt det samme på Litteraturhuset. Det er en rød bastion. De røde har pengene, men det er også snart alt de har.

De frykter kvalitet og seriøsitet mest av alt, for det vil både vekke folks tillit og demonstrere at de selv ikke tåler å bli kikket i kortene. Derfor er Trumps kampanje en enorm anskuelsesundervisning i medienes politiske agenda. Når du får en motstander vil det bli demonstrert hva du virkelig står for.

Trump har, som Lurås var inne på, vist at han kan vinne ved å bryte alle regler. Det var slik han slo knockout på rivalene med sølvskje i munnen, jfr. Jeb Bush, og de hater ham for det. Oppkomlingen, overløperen. Han er en av dem og forråder dem. Det kan de ikke tilgi ham.

Han sier det de ikke tåler å høre: At Kina blir rike på amerikanske skattebetaleres bekostning. At demokratene fører en politikk som holder særlig svarte ned i sosial elendighet. De lover, de forsikrer at de er på de svartes side. Men ingenting skjer.

Situasjonen er noe av den samme i særlig Nord-Europa med velferdsstaten og et stort innslag innvandrere, særlig muslimer. De får gode ordninger og det presenteres både som kulturelt og økonomisk bærekraftig, men er ingen av delene.

Lurås påpekte en merkelig anomali: Trump burde vært populær i Europa, for hans kritikk passer enda bedre her enn i USA: Europa har lagt ned Forsvaret, de øser ut penger på å importere en folkegruppe hvis lojalitet det kan stilles spørsmål ved, de har kastet kristendommen ut av vinduet og omfavner sekularismen. Samtidig tror de at deres sekularisme og toleransen skal tåle islam. Det virker som ren galskap. Når systemet viser materialtretthet skrur de opp volumet og øker takten i omleggingen til et nytt samfunn.

Trump burde derfor vært en helt også i Europa, men hvis man skal tro meningsmålingene er det bare 10-15 % som har sansen for ham, ifølge Lurås.

Det kan være målingene lyver, det kan være det er et stort undertrykk i Europa. Dette er i så fall ikke bra. Folk tør ikke si hva de mener.

Lurås slo fast noe alle vet, men medier og politikere fortier: Masseinnvandringen er aldri blitt underkastet demokratisk kontroll. Folket har aldri blitt spurt.

Vi vet godt hvorfor. Den herskende klassen ville tapt.

Så hvorfor gjør de det? Det er ikke rart folk stiller seg det spørsmålet. Lurås trodde ikke det berodde på ondskap eller at det forelå en plan om utskiftning av befolkningen.

Men her blir man nesten fristet til å svare: Når noen fastholder en kurs lenge etter at de negative konsekvensene er blitt synlige, har man rett til å stille spørsmålet og det er nesten uvesentlig om de ansvarlige påberoper seg uskyld eller uvitenhet. Så uvitende er det ikke lov å være om konsekvensene av egne vedtak. Europeiske politikere er for lengst forbi det punkt hvor de kan påberope seg uvitenhetens, naivitetens, troskyldens «nådetilstand». De har påtatt seg et ansvar, på vegne av noen, og nå kommer regningen. I stedet for å gjøre opp for seg, enten ved å endre kurs, eller gå av, svarer de med å beskylde kritikerne for de mest forferdelige ting.

Kampanjen mot Trump vil bli studert enten han vinner eller taper.

Trump har en råhet som matcher mediene. Han siterte den amerikanske generalen som da han bekjempet et jihadist-opprør på Filippinene dyppet kulene i grisefett, fordi det for muslimer betyr at de går rett til helvete. Mediene gikk bananas. For en bølle. Men når de sender sine kuler mot Trump gjør de ikke noe av det samme? De dypper kulene i sitt eget svinefett og det heter rasisme, fremmedfrykt, islamofobi, homofobi, kvinnehat. Hillary ramset opp hele rekken og var helt klar på: Dere tilhører ikke Amerika.

Det er alvorlige ord. Samtidig sier hun at flertallet av muslimer ikke har noe med terror eller ekstremisme å gjøre. De tilhører Amerika.

Dette er en splittelse av nasjonen som vi ikke har sette maken til i moderne tid.

Lurås var helt klar på at problemet ikke er radikal islamisme, selv det ordet har Obama og Hillary problemer med, men islam i seg selv.

Da går Erna, Hillary, Jonas og Angela amok.

Men Lurås sa det likevel. Fordi det er sant.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.