Nytt

Ved utgangen av juli var det registrert 14 drapssaker i Norge, pluss to voldssaker med dødelig utgang. I 2015 var det 23 drap i Norge i følge statistikken fra Kripos. I vårt naboland er det hittil i år registrert 45 mord, ikke i Sverige, men i Stockholm alene. Pluss 70 mordforsøk. Politisjef Ulf Johansson sier de aldri har opplevd noe lignende.

Hvor i byen skjer mordene? Hvem dreper, og hvem blir drept? Rammer volden vilkårlig? Selvsagt ikke. De fleste mordene har skjedd i såkalte «prioriterte områder» som trolig er et annet ord for No-go-soner. Her sliter politiet med etterforskningen fordi få, om noen, ønsker å vitne. «Ingen» har sett noe. «Ingen» har hørt noe. «Ingen» vet noen ting. Politisjefen har stor forståelse for kritikken som den siste tiden er reist mot politiet og han innrømmer at de pt ikke er i stand til å løse oppgavene sine.

Arbeidsoppgavene tårner seg opp. Politiet klarer ikke lengre å holde hodet over vannet.

• Antalet grova brott har ökat.

• Antalet internationella ligor som begår brott i Stockholm har ökat.

• I princip samtliga brottstyper har blivit mer komplicerade att utreda, inte minst finns det inslag av it-brottslighet som tar mycket resurser och som är svårutredda.

Stockholmspolitiet har 7000 ansatte. Det er ikke nok. Ikke i nærheten. De klarer ikke å etterforske selv grove forbrytelser. Politisjefen er helt åpen. Opplever du innbrudd, mishandling eller hærverk er det synd, men du kan egentlig ikke regne med at politiet kommer til å etterforske saken.

Mängdbrott som inbrott, lindrigare misshandelsfall och skadegörelser kommer att få minimala utredningsresurser, det är lika bra att vara tydliga med det. det är effekten av den situation vi befinner oss i.

Det finnes bare ett ord som er dekkende. Sammenbrudd. Stockholmpolitiet opplever et sammenbrudd og makter ikke gjøre jobben sin. Nå ringer de tidligere ansatte og ber dem komme tilbake. Politisjefen kjenner det langt inn i hjerterota og kjenner seg motløs.

– Det känns i hjärtat. Vi måste samla oss för att hålla ihop det här.

Stockholm has fallen.