Nytt

Islam handler om regler og underkastelse, ikke om å bygge relasjoner, og i dagens Vårt Land blir det tydelig hva det økende antallet muslimer betyr for Norge: Vi får en stadig større gruppe mennesker som finner store deler av samfunnet haram (forbudt). Hva det vil få for det fremtidige samkvemmet i samfunnet kan vi bare tenke oss, men for dem som frykter et oss- og dem samfunn, bør det være tydelig hvor man skal lete etter kilden.

I et intervju med Vårt Lands Caroline Teinum Gilje, sier ekteparet Jones Shokri og Lyla Bandhi at en rekke jobber er helt uaktuelle for dem:

Jeg kunne ikke ha jobbet i bar, og heller ikke i bank, for de opererer med renter. Å jobbe i ­inkassoselskaper strider også mot islam. Å selge svinekjøtt og alkohol går heller ikke, ramser Shokri opp.

Han og kona Lyla Bendhi mener i følge Vårt Land at det er en islamsk tanke å være i arbeidslivet, men ikke alle jobber er i tråd med ­islam.

For ekteparet fra Oslo byr ikke slike holdninger på store utfor­dringer:

 Du må bare tenke gjennom hvilke jobber du faktisk søker på. Det nytter ikke å ta en jobb som du etterpå innser er haram, sier Shokri. Haram betyr noe som er i strid med islam.

Dropper jobber

I følge Vårt Land advarer storbypolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Jan Bøhler mot holdningene:

Det store flertallet av muslimer i Norge ønsker å tilpasse seg vårt arbeidsliv, men i visse miljøer er det grunn til bekymring: Religiøse skikker og regler blir et hinder for sysselsetting, advarer Jan Bøhler.

I en interpellasjon i Stortinget­ i juni tok stortingsrepresentanten­ fra Oslo opp nettopp dette ­temaet, og mener enkelte innvandrerkvinner presses til å droppe jobber som følge av ­religion.

På spørsmål fra Vårt Land om hva han baserer sine uttalelser på, svarer Bøhler:

Jeg har blant annet møtt flere Nav-ansatte som har sagt at de jevnlig opplever denne problemstillingen. For eksempel møter de dem som ikke kan jobbe på restauranter, kafeer og hoteller fordi de selger alkohol. Andre har ikke lov å berøre, og enkelte til og med ikke se på, motsatt kjønn utenom nærmeste familier. Særlig rammes kvinner.

I Nav er de ifølge Vårt Land kjent med problemstillingen, og Kjell Hugvik, tjenestedirektør i Nav, sier til avisen:

Vi har opplevd eksempler på at noen vegrer seg mot å ta jobb eller praksisplass på grunn av religiøs, politisk, kulturell eller etisk overbevisning. Dette har aldri hatt noe større omfang, og har ikke vært problematisk å håndtere,

Forbudt å selge svinekjøtt

Vårt Land skriver at ifølge Bøhler er Islam Net blant dem som fronter forestillinger som kan være til hinder for yrkesdeltakelse. De er Norges største, muslimske ungdoms­organisasjon målt i antall medlemmer, og har i et par år drevet en arbeidsformidlingstjeneste på Facebook. Gruppen teller i overkant av 2.600 medlemmer, og har blant annet som mål å formidle ledige jobber som de mener er halal.

På Islam Nets egne nettsider formidler de blant annet dette om muslimer og arbeidsliv:

  • «Å jobbe på en arbeidsplass hvor både menn og kvinner omgås er haram.»
  • «Å selge svinekjøtt er haram»
  • Det er haram for en taxisjåfør å kjøre passasjerer til steder med alkohol.

Jan Bøhler mener ifølge Vårt Land at det er behov for å tydeliggjøre for minoritetsgrupper med muslimsk bakgrunn hvordan det norske arbeids­livet fungerer:

 Sysselsettingen er særlig lav blant kvinner fra land hvor fundamentalistiske grupper har et visst fotfeste. For førstegenerasjons kvinner fra Somalia er den 22 prosent, fra Pakistan vel 30 prosent, sier Bøhler, og viser til tall som Statistisk sentralbyrå la fram i mai.

På spørsmål om det det først og fremst er religion som er problemet til at de ikke kommer seg ut i arbeid, sier Bøhler:

Årsakene er sammensatte, men jeg tror religion er én av flere­
grunner – og det må vi våge å peke på, sier han, og legger til:

Så lenge vi har grupper som fortsatt fronter dette tankegodset, så må vi ta det opp til debatt. Man må ikke tro at dette er holdninger som forsvinner av seg selv, sier han.

Les mer: Vårt Land