Tavle

Mandag ettermiddag ble det demonstrert flere steder i Norge i protest mot frifinnelsen i den mye omtalte gruppevoldtektssaken som fant sted i Hemsedal i 2014. Kvinnefronten går hardt ut mot frifinnelsen i saken.

– Vi vil med denne markeringen vise støtte til Andrea og andre voldtektsofre. Hemsedalsaken var siste dråpe i et beger som var fullt, sa Tina Skotnes, medlem av arbeidsutvalget i Kvinnefronten.

Skotnes og Kvinnefronten krevde at rettssystemet må granskes, og at politi og påtalemyndighet prioriterer voldtektssaker.

– Dommerne må stoppe forsvarsadvokatenes karakterdrap på voldtektsofre. Det er ikke relevant hva en kvinne hadde på seg av klær. Når ni av ti voldtektsofre ikke vil anmelde, er det en total fallitterklæring for systemet, sa Skotnes.

Hvorfor er ikke kvinnefronten like ivrige når det gjelder import av voldtektsforbrytere? Gjengvoldtekter og trakasseringer av kvinner brer om seg i hele Europa. Det kalles taharush gamea. Tidlig i våres ble det klart at denne type kvinnediskrimineringen fant sted i Gjøvik og omegn. Jenter og kvinner i Oppland ble oppfordret til å ikke gå alene ute på kveldstid. Da var det stille fra Kvinnefronten.  Kan det ha noe med gjerningsmennenes bakgrunn? Mener Kvinnefronten det er rasisme å påpeke slike fakta?

Politiet i Oppland har fått rapporter om et titall tilfeller av seksuell trakassering av unge jenter i Vestoppland, bare i år. Jenter blir bedt om å være forsiktige med og gå ute alene på kveldstid.

– Hver gang har det vært to eller flere gutter sammen om handlingene. Alle unge og av utenlandsk opprinnelse, forteller Bjørn Slåtsveen, leder i etterforskningsseksjonen i Vestoppland politidistrikt, til Oppland Arbeiderblad.