Jenter i Farsund trakasseres seksuelt av asylsøkere som ikke tar et nei for et nei. Nå har tilfellene blitt så mange at to voksne representanter i byens ungdomsråd så seg tvunget til å gå offentlig ut.

Foreldre har begynt å kjøre jentene der de før kunne gå alene.

Anne Louise Kaalstad og Jens Albrektson valgte å gå til offentligheten med trakasseringen, før det skjer noe alvorlig.

Slike tilstander vil vi ikke ha i Farsund, var omkvedet da ungdomsrådet møttes i går for å snakke om den kontroversielle uttalelsen de har kommet med om at jenter i Farsund føler seg utrygge på grunn av asylsøkeres oppførsel. Mange opplever å bli forfulgt, klådd på, truet og trakassert.

— Dette var en sak vi måtte ta opp på bakgrunn av flere henvendelser. Vår plikt er å bringe saker videre som angår ungdom. Vi er ungdoms talerør, sier ungdomsrådets leder, Merethe Djøseland.
Alle bekrefter at det dreier seg om flere konkrete hendelser, og personer de selv kjenner er blitt utsatt for krenkende oppførsel fra unge mannlige asylsøkere.
..

Både Kaalstad og Albrektsen som voksne i rådet, understreker at for de unge jentene som utsettes for trakassering, så er det et sårt og vanskelig tema.
— De tenker ikke på å anmelde slikt, og dessuten er mange av asylsøkerne vanskelig å peke ut for dem. De er redde for å gå i byen på kveldstid. Det er realitetene. Og derfor er det ikke lett å følge anbefalingen om å gå til politiet.
— Vi vet at foreldre nå velger å kjøre jentene sine til og fra steder hvor de tidligere hadde latt dem spasere, forteller Kaalstad.
De som opplever utrygghet, frykter også at de skal oppleve represalier i etterkant dersom de henvender seg til politi eller at de får voksne til å ta affære.
Kaalstad anbefaler heller ikke at jentene skal etterkomme rådet om å prøve å ta bilder med mobilen vedkommende som trakasserer.
Ungdomsrådet utelukker ikke at andre steder i Norge opplever tilsvarende.
— Det som er viktig for oss, er at det skjer her i lille Farsund, og at vi vil at alle jenter skal kunne bevege seg fritt uten å være redde, sier ungdomsrådet.

Problemene begynte allerede i fjor sommer, og da var det voksne kvinner det gikk ut over. Det ble levert en konkret anmeldelse, men saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling. Lensmannen kan ikke huske saken.

Asylsøkere som trakasserer kvinner seksuelt er følsomt, begge veier. Ungdomsrådet har tenkt nøye gjennom saken, men fant at de ikke hadde noe valg.

At også voksne kvinner i Farsund fra i sommer har begrenset sin livsutfoldelse etter sjikane og truende atferd fra asylsøkere, samt at flere saker er blitt anmeldt og registrert hos politiet, — gjør at de unge jentene tar dette alvorlig.
— Ja, mange jenter tenker oss om to ganger når de er ute, bekreftes det.

Seksuell trakassering av kvinner er noe av det mest sensitive i en kultur. Farsund er et lite sted. Man spør seg hvordan slikt kan pågå i trekvart år, uten at det blir grepet fatt i. Hva med ledelsen for mottaket? Eller er man uvillig til å ta en konfrontasjon, fordi det er å trå på de unge asylguttenes selvfølelse? Man gir da et signal om at norske jenter lar seg trakassere, med alt det innebærer.

Det står ingenting i artikkelen om hva fedrene føler som får kone eller datter antastet, eller hvordan kjæreste eller bror reagerer. I en hver kultur er tafsing på kvinner noe som ikke blir godtatt. I landene hvor asylsøkerne kommer fra ville det fått umiddelbare og svært brutale konsekvenser.

Er det den politisk korrekte godhetsideologien som gjør at man legger bånd på seg og ikke våger å reagere? At gatene blir off limits for kvinner etter mørkets frembrudd høres ut som en kapitulasjonserklæring. Hva slags introduksjon til Norge er dette?

Jenters redsel er et kjempeproblem
— At jenter føler seg utrygge og blir antastet av asylsøkere i Farsund er et kjempeproblem, sier Jens Albrektsen i ungdomsrådet og får støtte av de andre medlemmene.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.