Direktøren for Nobels Fredssenter Liv Tørres favoritt ord er ”polarisering”. Nevnt både i hennes VG artikkel, og deretter konkretisert på Dagsnytt Atten med at ”begge parter må bidra” for å unngå dette.  De mest blaserte ble sittende med åpen munn.

Med polarisering oppfattes en prosess hvor avstanden mellom de viktigste aktørene i et politisk system, for eksempel partiene øker. Tørres ”parter” vil ved kvalifisert gjetning være ”establishment” på den ene siden, og hennes definisjon av høyreekstremister/populister som motpart. Implisitt parten hun selv ikke tilhører, men ”de andre”. Gruppetenking må vite er feil ordbruk. Hun har mistanke om prosesser i folkedypet som kan få bermen til å treffe dårlige eller irrasjonelle beslutninger.

Hun sier – Nå trenger vi lederskap som ikke skaper fremmedfrykt, og samling. Som skjønner at økt polarisering er farlig og at ekstremistgrupper finner næring hos hverandre. Som ikke undergraver, men opprettholder, menneskerettighetene.

Hva Liv Tørres legger i ”samling”  fremkommer ikke. Tenker hun kompromisser med de som undergraver menneskerettighetene – bli enig med islamister om kun «litt» steining, omtrent som kun «litt gassing»?

Direktøren for Nobels Fredssenters bidrag til depolarisering mellom “aktørene” har et spesielt utgangspunkt når disse defineres som den ”dannete” klassen hun representerer, kontra de som er uenige.  ”De andre” m.a.o. definert som marginale subkulturer med høyre tilknytting. Man nærmest aner at i tilfredstillelsen over dette stykket fredsarbeid øker hennes nasale volum. I salongene tillates nivåer over innestemme dersom man harselerer med andres diplomatiske evner som eksempelvis Englands nye utenriksminister – eller ”de andre”.

Det forstemmende er at lederen for et fredssenter mangler basale kunnskap om fredsarbeid, og totalt blottet for tanken om egen medvirkning i en eskalerende polarisering.

Kulturrelativisten har en magisk evne til innrømme alle kulturer likeverd, mens egen er mindreverdig. Med ”egen” selvfølgelig de hvite utenfor en engere krets. I det maniske prosjektet med å undergrave det nasjonale felleskap finnes ikke tid for refleksjon. Er man ikke i kontinuerlig revisjon med eget tankegods oppfattes alle andre som de med begrenset forståelses horisont. Tanken på at egne ideer kan være konfliktskapende fremfor fredsbevarende, overdøves av salongens dempede ekko og den skarpe lyden som fremkaller redsel. Denne skingrende lyden er ikke et resultat av feedback (Hjalmar Ekdal – fratatt sin livsløgn), men basunene som skriker utstøtelse (Dr. Stockmann –folkefienden).

En rasjonell tilnærming for fredssøkende burde bestå i en nøktern analyse av årsakssammenheng. Per i dag benyttes diamentralt forskjellige tolkingsmodeller for å tilpasse deres egen livsanskuelse. Febrilsk leter mastodontene rundt elefanten i totalt blindhet. Bjelkene en med letthet finner hos Vestens egen forkastelig kultur øynes ikke hos andre kulturer i en pervertert form av etnosentrisme.

Radikal islamisme er vår tids nazisme og kommunisme og mye eldre enn de to andre dødbringende ideologiene.

Kronologien i et hendelsesforløp er ofte fornuftig å studere for å finne årsakssammenhenger. Det mangler ikke slike forsøk når islamistisk terror skal forklares (unnskyldes). Den gryende fremvekst av fascistiske strømninger gror heller ikke i et vakuum. (En totalt uberørt tematikk trass i at bevilgningene i kampen mot ekstremisme utgjør 10 millioner kroner årlig. Halvparten av disse øremerket forskning på høyreekstremisme.)

SVs finanspolitisketalskvinne, Inga Marte Thorkildsen, hevdet i 2011 at årsaken til fascistenes fremvekst lå i at folk opplever at de må betale prisen for det politikerne og finanseliten har stelt i stand, hvor liberaliseringen av finanssektoren har gjort at markedet har fått for stor makt. Ingen holdt pusten for at hun etter denne annerkjennelsen ”gikk i seg sjæl”. Som politiker holder hun seg selv utenfor.

Det er bestandig ”de andre” som bidrar til polarisering. Det er bestandig de andre som setter i bås.  Varselklokkene ringer!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂