Interlude

Chava Alberstein er en av Israels mest berømte sangere og komponister, men hun ble født i Szczecin (hun flyttet med familien til Israel da hun var liten), derfor får hun æren av å avslutte vår lille reise til den pommerske delen av Østersjø-kysten. Jiddish var hennes morsmål, og hennes innspillinger av tradisjonelle jiddish-sanger er enormt populære i den jødiske verden.