Nytt

Bilde: Afrikanske migranter, hovedsakelig fra Sudan og Eritrea, som forlot Holot-leiren i Negev-ørkenen og dro ned til grensen mot Egypt for å få internasjonal oppmerksomhet. De vil tvinge Israel til å ta imot dem, og Israel er like fast bestemt på å avvise dem. Dato: 28. juni 2014. Foto: Finbarr O’Reilly/Reuters/Scanpix

Israel vil sende ut nær 40.000 asylsøkere fra Eritrea og Sudan som har hopet seg opp. Det fremstilles som rått og hjerteløst i mediene, av UHCR og NGO-er som bl.a. Norge støtter.

Men ikke med ett ord nevnes det hvorfor Israel må gå til et så drastisk skritt: Israel er ikke som andre land, det kan ikke være nødhavn for mennesker i regionen og Afrika. Problemene er for omfattende, og det potensielle antallet for stort. Åpner man først døren, vil det ikke være ende på tilstrømningen. Derfor ønsker Israel å sende et signal som er så tydelig at alle kan høre det: Israel gir ikke asyl til ikke-jøder.

Det er tre grunner til det, og de henger sammen:

Israel skal være en nødhavn for jøder over hele verden. Det skal være ett sted i verden hvor jøder føler seg trygge. Dét har vært meningen med opprettelsen av staten, og dette formålet er ikke blitt mindre viktig. Skulle Israel på permanent basis slippe inn mennesker som svekker statens jødiske karakter, mens antisemittismen er økende både i Europa og i Midtøsten?

Det tredje punktet er vel så viktig: Plass. Israel er et bittelite land (20.770 km2, dvs. litt mindre enn Nord-Trøndelag fylke), så bare av den grunn må man rasjonere på hvem man slipper inn.

Et kjølig Vesten later som om det ikke forstår jødenes behov for å opprettholde staten Israels jødiske karakter.

Den norske ambassaden kan kritisere Israel for ikke å vurdere søknadene indviduelt. Indirekte viser man da at man ikke anerkjenner Israels rett til å bevare en jødisk karakter. Dét vil heller ikke palestinerne. Men jødene har ikke noe annet sted å dra. De gir ikke slipp på Israel etter 2000 års utlendighet.

Også sikkerhetsmessig vil en stor utenlandsk populasjon by på problemer.

Norge og Vest-Europa er i ferd med å pådra seg de problemene Israel kjenner gjennom konflikten med palestinerne: En sikkerhetstrussel og et integreringsproblem. Israel ligger langt foran Europa i erkjennelsen av hva man må gjøre. Israelerne vet hva en stor muslimsk befolkning fører med seg. De ser at europeerne ikke vil lære eller forstå.

Derfor kommer all moralisering fra UNHCR eller Norge til å prelle av som vann på gåsa. Problemene i land som Norge demonstrerer at Israel har rett.

Men dét forstår ikke Utenriksdepartementet.

Ikke ennå.

Israel vil deportere asylsøkere til Rwanda og Uganda

Israel vil deportere nærmere 40.000 asylsøkere fra Eritrea og Sudan til andre afrikanske land.

Ifølge israelske myndigheter befant det seg i august drøyt 27.000 eritreiske og nærmere 8.000 sudanske asylsøkere i Israel.

Søndag vedtok nasjonalforsamlingen et forslag fra innenriksminister Arye Dery og sikkerhetsminister Gilad Erdan.

Ifølge vedtaket skal det omstridte Holot-mottaket i Negev-ørkenen stenges, og asylsøkerne som har tatt seg ulovlig inn i Israel, deporteres til Rwanda og Uganda, som Israel har inngått avtale med.

– Infiltratørene har valget mellom å la seg fengsle eller forlate landet, het det i en kunngjøring fra Erdans departement søndag.

Israelske menneskerettighetsorganisasjoner reagerer sterkt på beslutningen.

– I stedet for å nekte flyktninger adgang, kan og bør Israel i likhet med andre land i verden beskytte asylsøkere og ikke fengsle og deportere dem til en fortsatt tilværelse som flyktninger, heter det i en fellesuttalelse fra flere organisasjoner.

Norsk kritikk

Rundt 4000 eritreiske og sudanske asylsøkere er de siste tre–fire årene sendt fra Israel til Rwanda og Uganda.

Den norske ambassaden i Tel Aviv kritiserer i sin siste halvårsrapport israelske myndigheter for ikke å vurdere asylsøkerne individuelt.

– I stedet blir de internert i Negev-ørkenen i inntil tolv måneder og forsøkt presset til å godta gjenbosetting i tredjeland, påpeker de norske diplomatene, som antar at det er snakk om Rwanda og Uganda.

– I 2016 skal det kun ha blitt innvilget én asylsøknad i Israel, konkluderer ambassaden i rapporten som NTB har fått tilgang til.

Dypt bekymret

UNHCR er dypt bekymret over Israels beslutning om å sende asylsøkere til Rwanda eller Uganda.

– Som følge av hemmelighetskremmeriet som omgir denne politikken, og mangelen på åpenhet når det gjelder iverksettelsen, har det vært svært vanskelig å overvåke situasjonen systematisk for mennesker som blir forflyttet til disse afrikanske landene, konstaterer UNHCR.

– UNHCR er bekymret over at disse personene ikke har funnet nødvendig trygghet eller en varig løsning på sin tilstand, og at mange derfor har forsøkt å legge ut på en farlig ferd i Afrika eller til Europa, heter det videre.

UNHCR minner om at Israel har sluttet seg til Flyktningkonvensjonen og dermed har plikt til å gi beskyttelse til mennesker på flukt. (NTB)