Skulle vi – venner av Israel – dette Midtøstens levende demokrati som vi er stolte forsvarere av, Israel – dette lyset, denne multikulturelle lille staten midt i et mørke av vold og hat, Israel – omgitt av fiender på alle kanter – men likevel raus nok til å låne Knessets talerstol til dem hvis budskap er å legge landet øde.

Skulle vi – venner av et land unikt for sitt mediemangfold, sin ytringsfrihet og sanne toleranse, skulle vi som skatter det frie ord og beundrer Israels takhøyde, skulle vi som er venner av Israel og venner av jøder hjemme og ute, skulle vi underskrive en instruks som boikotter norske jøder og gir dem merkelappen «uegnet»?  Skulle vi som berømmer Israels høye dører og vide porter, skulle vi stenge vår egen lille dør for jøder og Israel-venner fordi vi ikke er enig i alt de sier? Skulle vi ikke da også måtte lukke døren mot Israel fordi vi ikke står inne for alt staten Israel gjør?

Sanne venner av Israel tror ikke på bøyde nakker og tvang, på sensur og blind lojalitet, på svartelisting, ekskludering og boikott. Vi tror på frihet, raushet og toleranse, på åpenhet, nysgjerrighet og undring. Vi tror på vennskap, mangfold og den frie tanke. Vi tror på kompetanse, erfaring og klokskap. Vi tror på ulike innfallsvinkler som basis for innsikt og erkjennelse.

Av samvittighetsgrunner kunne derfor Israel-venner i Trondheims Miff-styre, ikke underskrive noen instruks som stempler kloke medmennesker som «uegnet» og fratar dem muligheten til å tale blant venner.

Vi ønsker kunnskapsrike jøder og innsiktsfulle Israel-venner velkommen til Miff Trondheim! Når Miff Norge nekter oss å invitere Israel-venner som våre medlemmer etterspør, minner det oss om mange stater i Midtøsten – men ikke om Israel.

Vi ønsker å fortsette å forsvare Israel. Vi ønsker kunnskap og folkeopplysning for å møte den massive propagandaen og BDS-bevegelsen. Vi ønsker å fortsette det ideelle arbeidet vi gjør for Israel, men i tråd med Israels idealer. Vi vil leve opp til det land vi forsvarer, og dets tro på ytringsfrihet og meningsmangfold. Skulle vi som venner av Israel boikotte, fremfor å lytte til Israel-venner her hjemme? Å underskrive en instruks som jager jøder og Israel-venner bort fra Miffs talerstoler, er bortenfor hva vi tror på.

Skulle venner av Israel skrive under på en ordre hvis innhold betyr boikott av Israels forsvarere? Vi får oss ikke til å underskrive en befaling om hvilke Israel-venner det er lov å invitere til eget lokallag. Vi står sammen med hovedstyret i forsvaret av Israel og om Miffs lover, men vi kan ikke være med på å svarteliste jøder og Israel-venner ved å signere en snever instruks.

Vi kan ikke skrive under fordi vi vil leve opp til Israels idealer om demokrati og ytringsfrihet. Vi har en plikt mot landet vi forsvarer. Vi har også en plikt mot de medlemmer som har valgt oss lokalt, og som etterspør Israel-venner som hovedstyret boikotter. Venner av Israel i det oppløste styre i Miff Trondheim kunne ikke signere hovedstyrets instruks. Vi valgte å være tro mot den frihet, takhøyde og toleranse Israel selv lever opp til.

I respekt for Israel – og med fred for Israel – sier vi nei til instrukser som fratar jøder og Israel-venner en talerstol i Trondheim!

Hilsen fra det oppløste Miff-styret i Trondheim.

 

Trondheim, juni 2016

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂