Dette innlegget er ment som et svar til Myrland.

Først må vi få lov kommentere påstander og utsagn som er kommet fra Miff og Conrad Myrland i forbindelse med saken i Trondheim. Vi brøt ikke noen lover i Miff da vi inviterte Rachel Suissa i Senter mot antisemittisme til vårt lokallag 18. mai. Både hun og to av de tre andre navngitte personene som nå er svartelistet av Miff, har alle tidligere holdt foredrag for Miff Trondheim – uten problemer. Myrland må derfor tale mot bedre vitende når han her på Document hevder at det alltid har vært slik at Miffs profil betinger at enkelte foredragsholdere ikke kan brukes.

Myrland har gjentatte ganger begrunnet oppløsningen av styret i Miff Trondheim og ekskludering av styremedlemmer i illojalitet. Dette gjør Myrland vel vitende om at styret i Trondheim 2. juni vedtok en erklæring om at: «vi har forholdt oss til, og fortsatt vil forholde oss til Miffs vedtatte lover og lover for lokallagsforeningene». Denne erklæringen ble underskrevet av hvert enkelt styremedlem – slik hovedstyret hadde bedt om – og sendt hovedstyret samme kveld. Det er som en kuriositet å regne at en av underskriftene tilhører et styremedlem som satt i styret i kun seks dager. Han rakk ikke mye -utover å underskrive på at han var lojal. Men ekskludert ble han!

Vi i Trondheim forsøkte til det siste å unngå åpen konflikt og medieomtale, og ba derfor gjentatte ganger om dialog og inviterte Myrland og andre i hovedstyret flere ganger til Trondheim for å orientere om Miffs retningslinjer. Invitasjonene ble avvist. Nestleder Bengt Ove Nordgård gjestet imidlertid Miff Trondheim så seint som i mars i år – uten å nevne disse retningslinjene. Miff har beklaget at Nordgård ikke orienterte, men beklagelsen var bare tomme ord. Miffs ledelse valgte isteden å skyve ansvaret for kommunikasjonssvikten over på lokalforeningen i Trondheim.

Miffs veiledning for foredragsholdere ble vedtatt av hovedstyret 12. juni; nesten en måned etter at Suissa var blitt invitert, og flere dager etter at styret i Trondheim var oppløst. I Sverige kan lover ha tilbakevirkende kraft, men vi trodde Miff forholdt seg til norsk praksis. Det er flott at Israel-familien er mangfoldig med ulike profiler og egenart, slik Myrland skriver. Poenget er at medlemmer må vite hvilken profil familien har. Forut for 12. juni dette år, seilte Miff under falsk flagg – for vi hadde aldri trodd at kunnskapsrike Israel-venner var svartelistet, og lite visste vi om at en re-invitasjon til tidligere foredragsholdere nå var blitt ulovlig og ekskluderingsgrunn i Miff.

Vår leder gjennom mange år, Arne Bjarte-Larsson har bygget opp lokalforeningen i Trondheim og lokalforeninger i Nord-Trøndelag. Han har stått på for Miff i årevis, selv når helsa skrantet har han utført sitt tillitsverv i Miff til punkt og prikke. Denne hedersmannen ble i en alder av 72 år ekskludert fra den forening han trofast tjente i så mange år. Lite ante vi om den strenge meningskontrollen vi var underlagt i Miff. Det er i dette lyset vi også forstår at uskyldige kommentarer som ikke er til fordel for Myrland og Miff blir slettet fra Miffs nettsider.

Men nå skal vi begynne en ny dag. Organisasjonsfloraen i Israel-familien vokser, og akkurat slik som Myrland skisserer vil vi fortsette vårt arbeid for Israel i andre sammenhenger. «Israels venner i Norge» har allerede hatt sitt stiftelsesmøte i Trondheim. Våre foredrag og møter vil bli holdt på det sted Miff Trondheim har vært de siste årene. Det vil derfor på alle måter bli en myk overgang. Allerede 15. juni arrangeres et informasjonsmøte for Israel-venner i Trondheim i vår regi.

Israel-familien får nye tilskudd og blir sterkere. Nå blir vi minst to partipolitisk og religiøst nøytrale Israel-organisasjoner i Norge. Akkurat som Miff ønsker også vi gjennom saklig og allsidig informasjon om Israel, det jødiske folk og Midtøsten å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk.

I vår familie loves ytringsfrihet, takhøyde og mangfold. «Israels Venner i Norge» er – i likhet med Miff – ikke et forum for religiøs forkynnelse, men det er likevel lov å snakke om religion, slik som det skal være lov å snakke om EU, om økonomi, om innvandring og fordeling. Møteledere hos oss behøver derfor ikke å påminne noen om hva det er lov å snakke om hverken for foredragsholdere eller i spørsmålsrunder.

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet og ser frem til et godt samarbeid med Miff og alle andre Israel-vennlige organisasjoner i Norge.

Vår e-postadresse er inntil videre israelvennerinorge.trheim@gmail.com

 

Hilsen fra Israels venner i Trondheim

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂