Innenriks

Filmfestival i Oslo, støttet av kommunen og Norad, boikotter dokumentarfilmen The Other Dreamers, om funksjonshemmede barn i Israel.

I Israel. Det er selvsagt problemet, og blir lagt merke til i New York Times:

I en e-post til filmskaperen Roy Zafrani 10. august får han vite at filmen beklageligvis er avvist av festivalen Human Rights Human Wrongs […] «Vi støtter den akademiske og kulturelle boikotten av Israel», skriver Ketil Magnussen, grunnlegger av filmfestivalens moderorganisasjon, Oslo Documentary Festival […] «Dersom filmene dine ikke dreier seg om den illegale okkupasjonen, Gaza-blokaden eller diskriminering av palestinere, vil de ikke bli vist.»

Filmen har blitt vis mange steder i USA og verden forøvrig. Norges «liberale» medier tier, mens en liberal amerikansk avis gir saken omtale, som den skandalen den er.

zafrani-avvisning MIFF

Filmfestivalen støttes også av norske læresteder og forvaltningsorgan, ved UiO, UiB, HiOA og NUPI. Foto: fra Facebook, via MIFF

Med Israel for Fred tar opp saken i et brev til Oslo kommune og Norad:

[…] Human Rights Human Wrongs har vist filmer fra land som de siste par tiårene har deltatt i kriger med mange ganger større dødsfall enn i Israels kriger (Storbritannia, Frankrike, USA, Norge, Danmark, for å nevne noen), land som har territorielle konflikter med naboer (f. eks. Spania, Sør-Afrika, Russland, India) og land hvor det blir begått omfattende menneskerettighetsbrudd (f.eks. Mexico, Aserbajdsjan, Hviterussland og Guatemala).

Men det er bare når det gjelder den jødiske staten Israel at en regissør blir avvist på grunn av sitt hjemland. Det er bare israelske regissører som får filmer refusert uten at disse er vurdert etter vanlige kvalitetskriterier […]

Offentlig finansiering av organisasjoner som boikotter Israel gjør stor skade på Norges omdømme internasjonalt. Det er derfor viktig at Oslo kommune og Norad reagerer umiddelbart.

En spansk festival planla for to dager siden å avlyse en konsert med den amerikansk-jødiske artisten Matisyahu, presset av organisasjoner som kjemper for boikott av Israel. Idag beklager festivalen hendelsen og opprettholder invitasjonen til Matisyahu. Norge har noe å lære av Spania.

Bojkott, desinvesteringer og sanksjoner-kampanjen forbyr meningsuttrykk basert på rasisme, enten jødene er fra Israel, Amerika eller andre steder. BDS-kampanjen gir ikke rom for jødiske og israelske syn, kun palestinernes meninger. Dette enøyde, jødofobe presset gir merkelige «seiere». For eksempel, i 2014 «lykkes» BDS-kampanjen med å få SodaStream til å flytte all produksjon på «Vestbredden» til Israel. BDS feiret, mens hundrevis av palestinske familier mistet inntektsgrunnlaget. BDS-kampanjen mot SodaStream fortsetter også etter flyttingen.