Sakset/Fra hofta

Ilhan Omar har et tett forhold til den åpenlyst antisemittiske leder av Nation of Islam, Louis Farrakhan, men av en eller annen grunn faller han ut av norske fremstillinger. 

Visumnekt til Ilhan Omar og Rashida Tlaib er brudd på sedvane, men det har en grunn. Israel har i økende grad sluttet å jatte med organisasjoner som kun er ute etter å motarbeide eller endog ødelegge staten.

Israel har i årevis måttet finne seg i en internasjonal presse som stort sett er ute etter å finne feil ved landet. I tillegg er det en hel rekke NGO’er drevet av israelere for utenlandske penger – blant dem Norge – som systematisk produserer informasjon som setter Israel i et dårlig lys.

Når Trump ga Israel grønt lys, var det ikke vanskelig å stenge Omar og Tlaib ute. De skulle ankommet søndag. Progammet viste at de kom for å drive propaganda mot Israel. Hvorfor skulle Israel frivillig gi dem den plattformen?

“Denying entry into Israel not only limits our ability to learn from Israelis, but also to enter the Palestinian territories,» Omar said. «Sadly, this is not a surprise given the public positions of Prime Minister Netanyahu, who has consistently resisted peace efforts, restricted the freedom of movement of Palestinians, limited public knowledge of the brutal realities of the occupation and aligned himself with Islamophobes like Donald Trump.”

Netanyahu, explaining the decision at length on his office’s Twitter account, said that Tlaib and Omar’s itinerary «revealed that they planned a visit whose sole objective is to strengthen the boycott against us and deny Israel’s legitimacy.»

Reisen var lagt opp som en tur til «Palestina» og det sier en hel del. De to representantene ville ikke møte noen israelske representanter. Skriften sto klart og tydelig på veggen.

Hvorfor skulle Israel tillate dem å utnytte gjestfriheten?

Mediene har gjort et stort nummer av at AIPAC var uenig og mente kvinnene skulle få sluppet inn.

Men Trump sa det ville vært et tegn på svakhet. Med det mener han at Omar og Tlaib har vist sterke tegn på antisemittisme. At to antisemitter har kommet seg inn i Kongressen gjør at strategien må revurderes. Man kan ikke late som om dette er gårsdagens liberale som rir noen kjepphester. Omar og Tlaib der hardcore antisemitter.

NTB hvitvasker 

Men det får man ikke vite av å lese NTB. Byrået har sendt ut en tekst som skjønnmaler de to. Byrået erkjenner at de støtter BDS, men underspiller deres antisemittisme grovt.

Både Omar og Tlaib er uttalte kritikere av Israels okkupasjon og politikk overfor palestinerne. De har også uttrykt støtte til boikott-bevegelsen BDS, som går inn for boikott av israelske varer og selskaper i protest mot okkupasjonen av palestinske områder.

NTB åpner med å si at kvinnene har benektet antisemittisme, anklagene.Det er ikke vanlig å åpne med et dementi, uten først å ta med anklagen. Særlig Omar har kommet med så mange utfall mot Israel at det resulterte i en egen resolusjon i Representantenes hus. Men Demokratene hadde ikke mot til å navngi Omar, det ble i stedet en tannløs resolusjon mot hatideologier generelt.

Men alle visste hva det handlet om.

At Tlaib og Omar har skandalisert Demokratene og Kongressen kommer overhodet ikke frem i NTBs versjon. Den blir et stykke propaganda.

Del av propagandaen

I stedet gjør Omar og Tlaib til ofre for Trump. Hans «rasisme» overskygger og annulerer deres antisemittisme, slik at den ikke trenger berøres. Slik er Norge langsomt vennet til antisemittisme gjennom mediene og venstreaktivister som Mads Gilbert.

Omar og Tlaib har flere ganger tidligere vært gjenstand for Trumps vrede på Twitter.

I et innlegg tidligere i sommer ba presidenten kvinnelige demokrater i Kongressen reise tilbake til de «ødelagte og kriminalitetsinfiserte stedene de kom fra». Innlegget, som av demokrater ble stemplet som rasistisk, var etter alt å dømme rettet mot Omar og Tlaib og to andre minoritetskvinner i Kongressen.

Både Omar og Tlaib er amerikanske statsborgere. Tlaib er født i USA av palestinske foreldre fra Vestbredden, mens Omar kom til USA som flyktning fra Somalia da hun var liten.

Enkelte har anklaget Omar for antisemittiske synspunkter som følge av at hun har hevdet at penger fra den israelske lobbyen påvirker Kongressens politikk, en uttalelse hun senere har beklaget. (NTB)

Å si at «enkelte har anklaget Omar» for antisemittisme er et grovt understatement.

Ilhan Omar accuses Netanyahu of imposing ‘Muslim ban’ as Dems decry decision to block Israel visit

 

 
Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!