Nytt

Kampen om den nye palestinske samlingsregjeringen er i gang. Israel holder igjen 88 millioner dollar fordi Hamas skal med i en ny regjering.

Israel vil ikke være med å finansiere sin egen undergang.

Israel innkrever skatter og avgifter på vegne av palestinske myndigheter. Det er snakk om hele 70 prosent av deres inntekter. Nå er Hamas blitt medlem av en ny regjering, eller skal bli. Lite er kjent om avtalen. Hamas har fortsatt likvidering av den israelske staten på programmet. Kanskje ikke så rart at Israel velger å skru igjen den økonomiske kranen. Eller venter palestinerne at Israel skal finansiere sin egen undergang?

Inntil Israel får forsikringer eller det tas skritt som viser at Hamas anerkjenner Israel og avblåser den væpnede kampen, vil Israel bruke de økonomiske tommeskruene. Ellers vil Israel de facto anerkjenne at Hamas kan sitte i regjering uten å ha endret sin fiendtlige holdning til Israel. Det går bare ikke an.

Det er snakk om 1 milliard eller 1,4 milliarder dollar i året, ikke akkurat småpenger. I tillegg kommer de store bidragene fra USA. Kongressen vil også se nærmere på avtalen om nasjonal enhet.

Palestinenerne oppfordrer andre stater til å legge press på Israel slik at pengene frigis.

Men hvordan kan palestinerne tro at Israel vil frigi penger til en samlingsregjering hvorav den ene part driver væpnet kamp og ønsker å likvidere Israel?

Israel halts cash to Palestinians after Hamas deal