Liv Tørres, direktør for Nobels Fredssenter, tilhører dem som mener 22/7 ikke har fått noen politiske konsekvenser. Hun etterlyser tiltak. Målrettede tiltak.

Pressen ville helst høre om følelsene våre og ikke om hvorfor vi må bekjempe terroristens tankegods. Politikerne våre syntes det var enklere å arrangere støttekonserter og minnesteder enn å svare med politiske tiltak. Lederne i partiet terroristen hadde vært en del av tok ikke spesielt ansvar for å gjennomgå egne rekker og holdninger. Lederne i partiet som var rammet var i sjokk og sorg, redde for å gjøre partipolitikk ut av angrepet og gjorde derfor heller ikke politikk ut av det. Landet svarte med kjærlighet, men ikke med målrettede tiltak. Terroristen ble kjent tilregnelig, men vi behandlet ham likevel som «gal» og derfor ikke svar verdig.

Tørres mener at det som er gjort, som vitterlig er det hun etterlyser, ikke holder. Hva er nok i hennes øyne?

Vi må diskutere hvilken rolle vi har som naboer, lærere, kolleger og medelever når vi møter ekstreme holdninger. Gjennomgå skolepensum for å se hva som kan gjøres for å fremme toleranse. Sette samordning mellom politiet, skole og andre offentlige etater under lupen. Kritisk og kontinuerlig diskutere hvilken rolle media har når det gjelder intoleranse og fremmedhat. Øke støtten til frivillig sektor. Kreve større innsats fra og samarbeid mellom religiøse ledere

Intet nytt her. Bare mer av det samme. Har det hjulpet?

 

http://www.vg.no/nyheter/meninger/terrorangrepet-22-juli-femaarsdagen/aldri-mer-22-juli/a/23746548/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂