Knut Arild Hareide bruker nå Sylvi Listhaugs kritikk av Jonas Gahr Støre og Ap som bevis på hvorfor partiet må høre på ham og velge rødt.

– Listhaug kjører en bevisst politikk der hun bygger opp fiendebilder. Det fiendebildet hun bygger opp av Arbeiderpartiet, det hører ikke hjemme. Det er feil, sier Hareide.

– Bygger du opp et fiendebilde av Listhaug for å få flertallet på landsmøtet til å stemme for ditt alternativ?

– Jeg er opptatt av å si til KrF at de må være veldig bevisste på hva slags valg de tar nå, svarer Hareide og fortsetter:

NRK gjengir ikke Listhaug korrekt:

I Politisk kvarter hevdet Listhaug at Arbeiderpartiet bevisst bruker terrorangrepet 22. juli for å slippe å ta tøffe debatter, og at de setter meningsmotstandere i «en bås sammen med Norges verste massemorder».

Listhaug beskyldte ikke Ap for å bruke 22. juli for å slippe debatter:

«Altså, skal vi virkelig i Norge i dag ikke diskutere hvilke tiltak vi skal sette inn mot terror? Terrorbekjempelse, kan vi ikke snakke med Arbeiderpartiet om det? Det er sånne ting jeg tror mange stiller seg spørsmål om. Vi  faktisk kunne tørre å ha ganske tøffe debatter også – om terror.»

Hun sier Ap bruker 22. juli-kortet til å slå henne i hartkorn med Breivik og for spesifikt å nøre opp under «det samme hatet» som førte til Utøya.

Listhaug har spørsmålet som logisk melder seg: Vil det ikke lenger være mulig å diskutere Arbeiderpartiet og terror?

Hareide forkler politisk uenighet som et moralsk spørsmål.

Nestlederen som kan komme til å ta over hvis Hareide taper, Ropstad, distanserer seg fra partilederens retorikk.

– Det er klart at det er viktig å gjennomføre debatter på en god måte, men det er politiske gjennomslag som beveger Norge. Jeg mener at gjennom de siste fem årene har KrF fått betydelige gjennomslag, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

NRK kaller fløyen som velger blått for «Listhaug-fløyen». Det bygger opp under Hareides retorikk, og selv ikke Hareide ville våge å bruke et så provoserende begrep på dem som er uenige med ham.

Hareide advarer mot å gi «Listhaug-fløyen» mer makt