Resultatet av Obamas politikk viser seg i Chicago, hvor den politiske korrektheten går amok. Aktivistene bruker alle politiets feilgrep til å skaffe seg overoppsyn med politiet. De forlanger at alle spotchecks av sivile skal være proporsjonale med befolkningssammensetningen. Men når sorte dominerer krim-statistikken blir det meningsløst.

Borgermester Rahm Emanuel, Obamas tidligere stabsjef, spiller det politisk korrekte spill hvor det gjelder om å synes å gjøre det riktige, om det så går på bekostning av den egentlige målsetningen: lov og orden.

Den sterkt aktivistiske og anti-polisiære rettighetsorganisasjonen ACLU har fått overoppsynet med politiets spotchecks. De har pålagt politiet å fylle ut et skjema med 70 punkter for hver eneste spotcheck. Det tar omtrent en halv time å fylle ut.

Resultatet er at antall spotchecks har sunket radikalt. Det tar simpelthen for mye tid. Samtidig skal fordelingen være proporsjonal med befolkningssammensetningen.

Politiet har «gone metal», sier man på amerikansk: De har trukket seg tilbake i fosterstilling. Hvis de våger seg ut av bilene blir de tilropt og spottet. De kriminelle vet å spille rasistkortet mot politiet. Så snart politiet ser seg nødt til å gripe inn, står folk klare med sine telefoner og filmer det hele.

Denne utviklingen hører man intet om i europeiske/danske/norske/svenske medier. Her er det kun politiets rasisme det handler om.

Det gjør at politiet skyves på defensiven. Intet politi kan fungere hvis det er under mistanke.

Den utviklingen som Heather Mac Donald beskriver i Chicago er et mikrokosmos av hva som foregår i vestlige land: Den politiske elite lar aktivister monopolisere rettferdighet og gjør det på en måte som truer lov og orden.

Politiet blir nødt til å trekke seg tilbake og kriminaliteten eksploderer. Hvorfor skriver ikke norske og danske aviser om denne utviklingen? Istedet er de mer opptatt av å intervjue akademikere som underbygger at problemet er politiets rasisme.

De har den samme holdningen til kriminalitet hjemme. I stedet for sorte kan man skrive muslimer. De politisk korrekte har opphøyd seg selv til deres forsvare og politiet er under mistanke. Det gjør at også her opptrer politiet forsiktig. Man vil ikke risikere noe.

Muslimske miljøer har for lengst oppdaget denne svakheten og utnytter den for hva den er verdt.

Det liberale samfunn er i krise. Hvordan vil et multietnisk samfunn uten politi se ut? Spørsmålet ser ikke ut til å streife akademikerne og kommentatorene som avisene og etermediene siterer.

Nedskytningen av 12 politimenn i Dallas burde være en vekker. Det er et resultat av det man i USA kaller the war on cops, krigen mot politiet. Det unike er at landets president er på samme side som de sinte menn. Han legitimerer deres raseri. Da hjelper det ikke om han senere sier at alle liv er like mye verdt. Alle hører den indignasjonen han er fylt med når han anklager politiet for strukturell rasisme. Fordømmelsen av politidrapene er mer et pliktløp. Presidenten uttrykker kondolanser, men det er tafatt. Hans engasjement er for de sorte, ikke landets politi.

Det amerikanske liberale venstre har kommet til veis ende. Obama markerer et sluttpunkt. Et samfunn som forsøker å realisere en utopi uten politi vil ende i en dystopi. USA er på god vei.

Det står enda verre til i Europa. De sorte i USA har ikke 1,6 milliarder brødre og søstre rundt om verden, slik muslimene har. Men politiken er den samme: Det er avvæpning, mentalt og fysisk, fordi man ikke vil krenke, ikke fornærme, men forstå og være sympatisk.

Dallas og Orlando gjør at sikkerhet kommer på topp i valgkampen. Ikke den utenrikspolitiske sikkerheten som tidligere, der det gjaldt å bruke penger, men den innenrikspolitiske.  Trusselen kommer innenfra. Det er nytt, og det sjokkerer amerikanerne.

I Orlando som i San Bernardino var det mennesker med innvandrerbakgrunn som gikk amok. Micah X. Johnson var en ekte amerikaner. Han hadde vært i den amerikanske hær. Så brukte han sin kunnskap til å drepe landets politi. Det reiser alvorlige spørsmål om lojaliteten og tilliten innad i det amerikanske samfunnet.

Søkelyset vil rettes mot presidenten. Har han med sine uttalelser bidratt til løsninger eller han har aksentuert polariseringen?

http://www.city-journal.org/html/chicago-brink-14605.html

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂