Romerikes Blad har i dag en en meningsundersøkelse blant skoleelever i Skedsmo-området som viser at en av ti støtter Syria-farere. Undersøkelsen omfattet nær 3.000 elever.

Saken er hele førstesiden på Romerikes Blad. Likevel har den ikke vært sitert i morgennyhetene eller i nettavisene. Man skulle tro den vil være høyst relevant etter Orlando. Likevel virker det som holdningen er: It can’t happening here.

Politiet kaller resultatet sjokkerende og tragisk. Skolemyndighetene lover å ta resultatet alvorlig.

Spørsmålet inngår i en undersøkelse som omfatter mange andre temaer. Spørsmålet om elevenes syn på «Syria-farere» er flettet inn. I vanlig norsk språkføring betyr «Syria-farere» IS.

Fra Sverige og Storbritannia er det kjent at IS er blitt en del av ungdomskulturen. De blir betraktet med en viss beundring. De står opp mot vestlig makt og trosser alle. Fra denne beundringspoolen skapes en beskyttende ring rundt radikale meninger, og noen går videre.

Romerike Politi burde kanskje revurdere sitt syn på veien til radikalisering. De inviterte lederen av Islam Net, Fahad Qureshi, til å holde foredrag om radikalisering.

 

Document kommer tilbake til undersøkelsen

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂