Fredag 10. juni skal det stemmes over regjeringens innstramningsforslag. Men to av «samarbeidspartiene» er slettes ikke interessert i å samarbeide om å stramme inn på noe som helst når det gjelder innvandring og asylsøkere. Venstre er mer interessert i stramme inn på antall flypassasjerer og flyplasser ser det ut til. Hvor mye skal dette lille partiet greie å ødelegge før valget til neste år hvor sperregrensen forhåpentligvis setter stopp for alt sludderet?

Fremskrittspartiets leder i Kommunalkomiteen, Helge André Njåstad sier til Dagbladet:

– Ut fra hva vi har registrert gjennom media, har det ikke vært vilje fra stortingsflertallet til å støtte regjeringens asylinnstramninger. Men vi har ikke gitt opp. Mye kan skje i løpet av uka. Vi vil jobbe for fullt helt fram til fredag for å søke subsidiære løsninger.

Det er særlig punktet om oppholdstillatelse som Venstre ikke liker. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få oppholdstillatelse, blant annet 12 måneders selvforsørgelse. Dette er Venstre uenig i.

Vi har tidligere tatt for oss Venstres motforslag. En kort oppsummering av dette er «dialog», «bredere spekter» og «styrking» av eksisterende dialogtiltak. Virkelig dyptgående saker.

Venstre skylder på at høringsnotatet på 150 sider er i strid med internasjonale konvensjoner. Men det de egentlig driver med er å sparke bein på Fremskrittspartiet.

Hareide og Grande

Driver de politikk kun for å fremheve seg selv og sin egen godhet?

Arbeiderpartiet (som ser ut til å ha tatt tidlig sommerferie) sier at de støtter mange av regjeringens innstramningsforslag, men bare «forslag som har dokumentert effekt på tilstrømmingen og som ikke svekker integreringen».

Det er stengte grenser lenger sør i Europa som regulerer asyltilstrømmingen. Hvorfor Arbeiderpartiet mener at regjeringen vil legge frem forslag som vil svekke integreringen av innvandrere og dermed risikere parallellsamfunn, er et mysterium.

For oss som ikke er villige til å selge alt vi har av prinispper og integritet i politikkens verden, så fremstår mange av partiene som direkte uansvarlige i innvandrings- og asylspørsmål.

Dagbladet

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂