Da er det på tide at vi fordyper oss på ny i talen og frisker opp innholdet, som dengang da den ble holdt, utløste den største begeistring blant de som hørte på. Ser vi nærmere på et utdrag av talen og den tiden vi nå opplever, med flyktningkrise og Erdogans utpressingstaktikk  som blant annet kan føre til visumfrihet for 70 millioner tyrkere, er det et spørsmål om ikke tiden er kommet for at man tørker støvet av talen og innser at  maktbruk, i enkelte tilfeller,  ikke bare er nødvendig, men moralsk riktig. I dette tilfelle gjelder det Europas og våre barn og barnebarns framtid. Avtalen med Tyrkia om retur og reimport av flyktninger er en ren kapitulasjon fra europeisk side. Her følger noen smakebiter fra talen:

«Vi må begynne med å innse den vanskelige sannheten at vi ikke vil kunne utrydde voldelig konflikt i vår levetid. Det kommer anledninger da nasjoner, enten hver for seg eller sammen, vil finne at maktbruk ikke bare er nødvendig, men moralsk riktig. Begrepet «rettferdig krig» oppsto, noe som signaliserer at krig bare kan rettferdiggjøres hvis det oppfyller visse betingelser. Hvis det bare føres som en siste utvei eller i selvforsvar, hvis den makten som brukes, ikke er overdrevet, og hvis, om mulig, sivile spares. Jeg sier dette fullt vitende om hva Martin Luther King sa under denne samme seremonien for mange år siden: «Vold fører aldri til varig fred. Det løser ingen sosiale problemer: Det skaper bare nye og mer kompliserte problemer.» Som en som står her som en direkte konsekvens av doktor Kings livsverk, er jeg et levende vitnesbyrd om den moralske styrken til ikkevold. Jeg vet at det ikke er noe veikt, ikke noe passivt, ikke noe naivt i troen og livene til Gandhi og King. Men som statsoverhode som er forpliktet ved ed til å beskytte og forsvare min nasjon, kan jeg ikke tillate meg å ledes av deres eksempler alene. Jeg møter verden slik den er, og jeg kan ikke forholde meg passivt til trusler mot det amerikanske folk.

For la det være helt klart: Ondskap finnes i verden. En ikkevoldelig hær ville ikke kunnet stanse Hitlers hærer. Forhandlinger ville ikke overbevise al-Qaidas ledere om å legge ned sine våpen. Å si at maktbruk noen ganger er nødvendig, er ikke en oppfordring til kynisme, det er å akseptere historien, at mennesket ikke er perfekt, og at fornuften ofte har sine begrensninger.

Jeg mener at maktbruk kan forsvares av humanitære grunner. Ikke å gripe inn rammer vår samvittighet og kan ende med mer kostbare intervensjoner senere. Det er derfor alle ansvarlige nasjoner må akseptere den rollen hærer med et klart mandat kan spille for å bevare freden».

«Toleranse blir en forbrytelse når det man tolererer er ondskap» Thomas Mann.

La slaget ved Wien 12.9.1683 bli til en inspirasjon og et alvorlig varsko. I siste liten klarte den kristne tysk-polske styrke å beseire den muslimske hæren på mer enn 100.000 soldater, før muslimene klarte å innta Wien og Sentral-Europa. Hva denne seiren har betydd for utviklingen av Europa er vanskelig å uttrykke i ord. Bare fantasien kan fortelle oss, med tanke på islamsk styre, hvilken framtid som venter Europa med islamsk dominans, terror og uro. Skrekk og gru. Det er forstemmende at noen få Chamberlain-politikere skal kunne bestemme Europas framtid. Skal vi legge vår skjebne i Angela Merkels og Jaglands hender, eller skal vi velge nasjonal selvstendighet og sikkerhet fremfor kollektiv undergang?

Gerard Oord

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂