De fire amerikanske tech-gigantene Twitter, Microsoft, Facebook og Youtube/Google har inngått en avtale med EU som prisgir ytringsfriheten i Europa til politiske aktivister av typen Rune Berglund Steen.

De fire lover EU å overholde EUs regler for hatespeech. Det er samme regler som Erna Solberg og den norske regjeringen følger. Solberg vil ha hele befolkningen til å underskrive et løfte om ikke å hengi seg til hatefull tale på sosiale medier.

De som vil utøve sensur for den gode sak kan ikke få seg til å innrømme at hva som er hat kommer an på øynene som ser. Det våget man å innrømme når det gjaldt krenkelse. Ytringsfrihetskommisjonen slo fast at det ville føre galt avsted hvis man till0t den krenkede å definere ytringsfriheten.

Men når det gjelder hat later establishment i Vest-Europa som om dette er et entydig begrep. Det må være styrken i ordet som de tror skal overbevise om nødvendigheten av å patruljere internett. Hat rommer sin egen begrunnelse for å gripe inn. Eller hva?

Det var EUs kommissær for justis Vera Jourova som denne uken kungjorde den historiske avtalen. Hun brukte terroren i Paris og Brussel som begrunnelse:

“The recent terror attacks have reminded us of the urgent need to address illegal online hate speech,” said Ms Jourova. “Social media is unfortunately one of the tools that terrorist groups use to radicalise young people and to spread violence and hatred.”

Er det jihadister Jourova har i tankene? Nei, det er innfødte stemmer EU frykter. Terroren er bare et påskudd. Egentlig er det et europeisk backlash EU frykter.

EU har tidligere vist at unionen ikke har spesielt høy aktelse hverken for folkelig suverenitet, demokratiske vedtak eller hva folk måtte mene: Stilen er paternalistisk, autoritær. Men når denne autoritære holdningen kombineres med et ønske om å integrere islam, samtidig som muslimske ekstremister har gått til krig mot Europa, blir situasjonen uforutsigbar og farlig.

Den avtalen de fire selskapene har inngått vil potensielt kunne påføre det politiske system i Europa stor skade. Vi har allerede sett tendensene: Folk har vanskelig for å komme til orde i mediene. De nye høyrepartiene utsettes for vedvarende mistenkeliggjøring og hets. Nå har de fire store lovet EU at hatefulle ytringer skal fjernes i løpet av 24 timer eller materialet skal gjøres utilgjengelig.

Hvem skal stå for sensuren? Det skal NGO’er, dvs frivillige, og særlig utvalgte journalister. Det lukter lang vei. Det er politiske aktivister av typen Lars Gule, Rune Berglund Steen. Thomas Hylland Eriksen og hans tre medforfattere av den famøse kronikken i kjølvannet av 22/7,  som nå får sine ønsker oppfylt: Friheten er for farlig. Vi kan ikke ta sjanser. Folk misbruker den. Det trengs noen rettskafne typer. Folk som dem selv, vigilantetyper som vet at de har rett.

Sirkelen sluttet

Avtalen tech-giganter, EU-byråkratiet og nidkjære politiske kommissærtyper i rollen som sensurinstans, er som tatt ut av fremtidsfilm av typen Fahrenheit 451.

I løpet av et par år har sett at nettet har gått fra å være frihetens arena til å bli et sted for overvåking, kontroll og sensur. Edward Snowden var den som avslørte at nettet var som skapt for å overvåke og kontrollere. Når disse kapasitetene møter politisk korrekthet, får opposisjonen og dissidenter trange kår.

USA har tidligere fremstått som beskyttere av ytringsfrihet. Barack Obama ba Google fjerne videoen Innocense of Muslims fra youtube. Google avslo. Nå har youtube inngått en frivillig avtale med EU, som har et mye bredere sensurspekter enn selv Obama.

Det er særlig sensurmekanismen som forteller at EU ikke bryr seg om det sivile samfunn.

The reviewing is to be done by “civil society organizations” and “trusted reporters”: the EU and its member states are to “ensure access” to them. This arrangement effectively outsources the enforcement of Europe’s hate speech laws to nongovernmental organizations with a direct interest in describing certain kinds of speech as hate-inciting — and to private companies that find it easier to delete a comment or a post than to fight those organizations or governments and risk losing money.

Hvem tiltrekkes av sensur?

En spesiell type mennesker tiltrekkes av anledningen til å kunne herse med andre. De søker seg til politiske og religiøse sekter hvor de kan utfolde seg. De utmerker seg ved ikke å ha motforestillinger. Berglund Steen strekker ut vingene når han kan gjøre det på vegne av andre, de sårede.  Hans positive antirasisme minner sterkt om den gamle rasismen, den er bare snudd på hodet.

 

Voksne, hvite menn – som selvsagt krever at hudfargen deres ikke skal tillegges noen som helst betydning – har gjort krav på absolutt definisjonsmakt over hvordan personer med mørk hud skal kunne framstilles. Det har selvsagt aldri vært noen mangel på dette maktforholdet opp igjennom historien.

Stort sett hver gang folk på dette kontinentet har begått dumheter og ofte uhyrligheter, og gjerne mot folk på andre kontinenter, har det vært etter at middelaldrende, hvite menn har snakket sammen. De har resonnert og argumentert, blendet av egen skarpsindighet, overbevist om egen ufeilbarlighet. De har brukt sin ytringsfrihet, om man vil, og gjort sitt beste for å meie ned all motstand. De har utmerket seg ved sin mangel på forståelse for elementære forhold knyttet til andre mennesker, og eventuelt latt denne grunnleggende mangelen hos seg selv få alvorlige konsekvenser for andre.

VGs Hans Petter Sjølie tok kontakt med Berglund Steen og ba om å få Facebook-posteringen som kronikk i VG. Det sier noe om hva VG mener er debattverdig. Berglund Steen er som en Per Fuggeli junior. Hvor tett kan den positive antirasismen gå opp mot rasismen før de ikke lar seg skille fra hverandre?

Og som hvit er det en arroganse og ren og skjær blindhet for andre menneskers opplevelser og perspektiver som det åpenbart er nærliggende for noen å pryde seg med.

Det er arrogant å være hvit. Og nå kommer vi til EU-relevansen: Disse hvite kan bruke nettet som megafon og såre et ukjent antall mennesker, av brun hudfarge. Det kan de ikke få lov til.

Mange som går omkring i dette landet med mørkere hud enn majoriteten, har opplevd en offentlighet som glir stadig lenger vekk fra noe som engang er i nærheten av å kunne kalles voksent, empatisk og medmenneskelig. Ungdom som vokser opp i dette landet, og som opplever å nektes adgang både til utesteder, jobber og boliger fordi de har mørk hud, har fått oppleve at en hvilken som helst person kan skaffe seg en enorm mikrofon – hvis han bare er villig til riktig å sjikanere folk med mørk hud fordi de har mørk hud. Til og med spedbarn.

Etter denne bevisføringen er oppdraget opplest og vedtatt. Det trenger bare en eksekutør.

De hvite har fått for mye makt.

De er på sitt livs selskapsreise i sosiale medier, hvor de feirer hver sin navle i selskap med et engere utvalg av andre hvite menn. 

De har fått for mye makt i et land som ellers ofte – ikke alltid, men ofte – er ganske anstendig og medmenneskelig.

Hvem har gitt dem makten? Nettet. Nå må den tas fra dem, og det er det EU gir NGO’er av typen Antirasistisk senter og det nye senteret mot høyreekstreme fullmakt til. Tor Bjørgo har sagt at politiet bør få til oppgave å banke på døren til folk som ikke forstår spillereglene.

Avtalen Microsoft, Facebook, Twitter og youtube har inngått med EU er en mørk dag for ytringsfriheten i Europa. Det er tragisk at Silicon Valley har stilt sin teknologi til disposisjon for en union uten folkelig støtte som skal benytte seg av vigilantegrupper for å kvele opposisjonen og fri tale.

Europa ble plutselig et mørkere sted.

 

 

http://www.nationalreview.com/corner/436067/adventures-censorship-eu-again

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂