Tavle

Det er i disse dager en rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing i Løten. I Norge løftes demokrati frem som det beste vi har, men  når det gjelder kommunesammenslåinger skal folkets røst kun høres hvis de er tilhengere av større kommuner. Hvis de ønsker små kommuner, slik som det er nå, skal Fylkesmannen gripe inn og tegne kommunekartet selv.

Også prosessveileder Marit Gilleberg sier at Fylkesmannen i Hedmark ikke vil vike unna for å foreslå grensejusteringer hvis kommuner nekter å vurdere sammenslåing. En advarsel om at Fylkesmannen selv står fritt til å tegne det nye kommunekartet hvis kommunene tviholder på status quo, kan være et godt virkemiddel for å løse opp i det som kan oppleves som en litt fastlåst situasjon her i Hedmark.

h-a.no