Nytt

Donald Trump klarte meget sterke 60,7 % i New York. Det var høyere enn forventet. Kan oppstyret rundt 9/11-loven ha spilt en rolle?

Alt som har med 9/11 å gjøre berører selvsagt new yorkere på en spesiell måte. At Saudi-Arabia truer USA, at lovforslaget i Kongressen er tverrpolitisk, og at USAs president tar Saudi-Arabias side, rommer elementer som kan ha gitt Trump noen ekstra prosent. Nok til at mediene skriver «triumf». Trump trenger den overlegenheten hvis han skal vinne racet.

Trump har hatt en down-periode. Uttalelser som ville felt enhver annen, prellet av på ham. Men da han begynte å snakke om straff for kvinner som tok abort gikk det galt. Retorikken har også vært et problem. Trump har minnet om Leppa fra Grorud, Thorbjørn Berntsen. Han har ikke klart å holde kjeft.

Spørsmålet var om han ville klare å komme tilbake. Nå ser det ut til at han er blitt the comeback kid. Nå må han holde stø kurs hvis han skal ha håp om å vinne 1237 delegater.

Washington Posts Jenna Johnson sier det var en ny Trump som kom inn på Trump Tower Manhatten for å feire i natt. En mer forsiktig, moderert, mer presidential.

Donald Trump took eight minutes to give a structured, succinct speech that contained no cursing, no name-calling, no self-aggrandizing and only limited rambling. He didn’t even mention «Crooked Hillary» and he referred to «Lyin’ Ted» as «Senator Cruz.» He skipped taking questions from the media and, therefore, the opportunity to ridicule individual reporters or dodge their questions.

This was America’s introduction to the new Donald Trump, one who has undergone a rapid transformation this month after hiring a new team of experienced strategists who are determined to lock down the nomination for him. He’s tweeting less, staying off the Sunday news shows and even reading from scripts in an effort to appear more presidential.