Det samme internasjonale samfunn som sloss mot apartheid i Sør-Afrika, godtar at kvinner behandles som kveg i Saudi-Arabia. Fordi det skjer i religionens navn våger ikke verden protestere. Det er en urettferdighet som tærer på verdens samvittighet. Det heter at en urettferdighet ett sted skader rettferdigheten alle steder. Ignoreringen av kvinners stilling i Saudi-Arabia er […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.